Found: 7,005  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยักษ์" ในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือของไทย : บทบาทและความหมายเชิงสัญลักษณ์ / ชลธิชา นิสัยสัตย์ = "Giant...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา นิสัยสัตย์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หยู่อี่" มงคลจีนเครื่องหมายโชกดีมีสุข ร่ำรวย / หลี่ไป่ใส.
ชื่อผู้แต่งหลี่ไป่ใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2552.
เลขเรียกBL1812.G63 ห46 2552,299.51 ห338
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์": งานวิจัยเรื่อง / มานพ วิสุทธิแพทย์
ชื่อผู้แต่งมานพ วิสุทธิแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกียรติภูมิท้องถิ่น" รางวัลพระปกเกล้า ... KPI awards.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เพชรรัตน์" แห่งพระมหาธีรราชเจ้า / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2552.
เลขเรียกDS570.45.พ74 พ45 2552,923.1593 พ182พ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรือ" ในวรรณคดีนิราศ : มโนทัศน์กับการสร้างวรรณศิลป์ / สุปาณี พัดทอง = "Ruea" in Thai Nirat : conc...
ชื่อผู้แต่งสุปาณี พัดทอง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ใต้เงาแห่งอดีต" : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของจินตวีร์ วิวัธน์ กับพงศกร ...
ชื่อผู้แต่งวีรี เกวลกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไข้หวัดใหญ่" โรคที่อาจร้ายกว่าที่คิด / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ทวี โชติพิทยสุนนท์, ประเสริฐ ท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2552
เลขเรียกWC 515 ข997,616.203 ขห982
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 วาร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี หลังสงครามร่มเกล้า / โดย ประภาส รวมรส.
ชื่อผู้แต่งประภาส รวมรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอนท์ไลท์เทนด์บุคส์, 2552.
เลขเรียกU240 ป171 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เดือนในป่าพง / พระมงคลกิตติธาดา (มหาอมร เขมจิตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระมงคลกิตติธาดา (มหาอมร เขมจิตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนธรรมบูชา, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 idioms : ฝรั่งพูดคนไทยเข้าใจ / สุธิดา วิมุตติโกศล.
ชื่อผู้แต่งสุธิดา วิมุตติโกศล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขเรียกPE1460 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 เกมส์สนุกคิด, ปัญหาลับสมอง, ฝึกเชาวน์ปัญญา / Dawlas Book ; Editors Thailand Issues วาสลาฟ ชเม...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ดอลาส บุ๊ค จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2009 [2552].
เลขเรียกQA40.5 บ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์แผ่นดินจีน / ชาติ อภิศิริ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แชงกรี-ลา เพรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แชงกรี-ลา เพรส, 2552-
เลขเรียกDS712 .ช87,915.104 ช516ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา