Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 Pee Bon Sen Tharng Kheuan Sung Khom Ni Yom = 10 ປີ ບົນເສັ້ນທາງກ້າວຊຶ້່ນສັງຄົມນຶຍົມ / Kaisone Phom...
ชื่อผู้แต่งKaisone phomviharn
พิมพลักษณ์Vientiane : Hong Phim Haeng Lat, 1986
เลขเรียกDS555.42 K137p 1986
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 เพลงดังในอดีตและปัจจุบัน / จันทอน ทำมะเทโว
ชื่อผู้แต่งจันทอน ทำมะเทโว
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์หนุ่มลาว, 2547.
เลขเรียก782.42 จ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 วิระกะสัดแห่งอานาจักลาวล้านช้าง / ดวงไช หลวงพะสี
ชื่อผู้แต่งดวงไช หลวงพะสี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2543.
เลขเรียก923.1594 ฟ62พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ประมวลสนธิสัญญากำหนดเส้นชายแดนอินโดจีน-สยาม (ลาว-ไทย) 1886-1946] = Recueil des traites Franco-Siam...
พิมพลักษณ์[ลาว : กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ[ลาว], 2539]. (ค.ศ. 1996)
เลขเรียก341.026 ป353 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[พจนานุกรมภาษาลาว] / [กระทรวงศึกษาธิการ].
พิมพลักษณ์[ลาว : กระทรวง], 2505.
เลขเรียก495.91903 พ172 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสือคู่มือ : วิธีวิทยาและปกปักรักษาหน้งสือผูกใบลาน / รวบรวมโดย คณะอำนวยการหอสมุดแห่งชาติลาว].
พิมพลักษณ์[ลาว : กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ลาว, หอสมุดแห่งชาติลาว, 2551].
เลขเรียกZ110.C7 ห144 2551,091 ห144 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนคณิตศาสตร์ ป.1].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2537] (ค.ศ. 1994)
เลขเรียก372.7 บ892 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนคณิตศาสตร์ ป.2].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2538] (ค.ศ. 1995)
เลขเรียก372.7 บ892(2) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนคณิตศาสตร์ ป.3].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539] (ค.ศ. 1996)
เลขเรียก372.7 บ892(3) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.1].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2537], c1994.
เลขเรียก495.919007 บ892 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.2].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ], 2537 (ค.ศ. 1995)
เลขเรียก495.919007 บ892(2) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.3].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539] (ค.ศ. 1996)
เลขเรียก495.919007 บ892(3) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แมวถือศิล และเรื่องอื่น] = The cat that meditated and other stories / ฮิบโฮมโดย สีพอน สุนนะลาด ; ...
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : ดอกเกด, [2549].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAduit law.
พิมพลักษณ์[Laos : 2008.
เลขเรียกKPE13 A3 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAgricultural Statistics Yearbook 1992.
พิมพลักษณ์Vientianne : Min. of Agriculture and Forestry, 1993.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา