Found: 66  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นเลขา สมช. / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2545.
เลขเรียกCT1548.K4 ข3ก 2545,355.03 ข137ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมข้าราชการในภาคใต้ : หลักสูตรยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ. รุนที่ 14 / จัดโดย มห...
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายสงเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2537
เลขเรียกHD4901 ก64 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายทางวิชาการเรื่องข้าราชการยุค IMF / ผู้ร่วมอภิปราย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ], ผ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองและพรรคการเมืองของไทย นับตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบัน
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2511.
เลขเรียก329 ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองและพรรคการเมืองไทย นับแต่ยุคแรกถึงปัจจุบัน / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, [2511]
เลขเรียก320.9593 ข121ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ = The origin of political party in Thailand.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์2510.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของฝากจากสวีส / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2535.
เลขเรียก914.9404 ข137ข 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าราชการยุคใหม่หัวใจสีขาว / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดียร์เดียร์, 2557.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ข137 2557,158.7 ข137ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมคำ คมคิด ชีวิตเปลี่ยนได้ / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2556.
เลขเรียก158 ข124ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดถึงเวียนนา / โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2539.
เลขเรียกDB27 .ข25 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมนำชีวิต พลิกวิกฤตเป็นโอกาส / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556
เลขเรียกBJ1518 ข137 2555,158.1 ข1211ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย / โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518.
เลขเรียกDS569 ข137ช 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา