Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[กูเกิล] = Google / นวรัตน์ ธนะรุ่งรักษ์, พิรพร หมุนสนิท ; สุธี พงศาสกุลชัย, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ ธนะรุ่งรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกZA 4230 น25ก,004.67 น54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASP. NET 3.5 ด้วย VB 2008 และ C# 2008 / พิรพร หมุนสนิท, จันทรขจร แซ่อุ๊น
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2551.
เลขเรียกTK5105.8885.A26 พ6อ 2551,005.276 พ729อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCase study : พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ชด้วย ASP.NET 2.0 และ VB 2005 / โดย พิรพร หมุนสนิท, ดนภัทร ยงประพั...
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2550.
เลขเรียกHF5548.32 พ729,006.7 พ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้งาน SQL แบบมืออาชีพ / [BOOK] พิรพร หมุนสนิท, เขียน ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคพีพีคอมพ์แอนด์คอนซัลท์, 2551.
เลขเรียกQA76.73.S67 พ729ช 2551,005.133 พ729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Visual basic 2005 / พิรพร หมุนสนิท, ดนภัทร ยงประพัฒน์, วันวิสาข์ วิชา ; บรรณาธิการ กิตติ ภ...
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2549.
เลขเรียกQA76.73.B3 พ729,005.133 พ729ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการโปรแกรมบนเว็บ (Web programming fundamentals) / พิรพร หมุนสนิท, วันวิสาข์ วิชา
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2551.
เลขเรียกTK5105.888 พ731,006.7 พ37พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบปฏิบัติการ = Operating Systems / พิรพร หมุนสนิท, สุธี พงศาสกุลชัย, อัจจิมา เลี้ยงอยู่
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2553
เลขเรียกQA76.76.O63 พ729 2553,005.43 พ376ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบปฏิบัติการ = Operating systems / พิรพร หมุนสนิท สุธี พงศาสกุลชัย และ อัจจิมา เลี้ยงอยู่.
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2553.
เลขเรียก005.43 พ376ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้งาน CSS แบบมืออาชีพ / ประเวศน์ วงษ์คำชัย, พิรพร หมุนสนิท
ชื่อผู้แต่งประเวศน์ วงษ์คำชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี แอนด์ คอนซัลท์, 2550.
เลขเรียกTK5105.888 ป384 2550,006.74 ป384ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้งาน CSS แบบมืออาชีพ / ประเวศน์ วงษ์คำชัย, พิรพร หมุนสนิท ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
ชื่อผู้แต่งประเวศน์ วงษ์คำชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี , 2551
เลขเรียกQA76.76.H94 ป47 2551,006.7 ป17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา