Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ (เล่มที่ 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่าด้วย "กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" / เรี...
ชื่อผู้แต่งศุมล ศรีสุขวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, [2540]
เลขเรียกK ศ741 ล.2,WA32.JT3 ศ741ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 / เรียบเรียงโดย เฉลิมชาติ แจ่มจรรยา, ศุมล ศรีสุขวัฒนา, สมช...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2541.
เลขเรียกKPT1488.ก28 ฉ417 2541,WA32.JT3 ฉ418ค 2543?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 / โดย เฉลิมชาติ แจ่มจรรยา, ศุมล ศรีสุขวัฒนา, สมชาย ตู้แก้ว
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.
เลขเรียกWA32.JT3 ฉ418ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม / เฉลิมชาติ แจ่มจรรยา, ศุมล ศรีสุขวัฒนา, สมชาย ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.
เลขเรียกWA32 ร157 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา