Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA book for IELTS (academic module) / Sam McCarter, Julie Easton, and Judith Ash.
ชื่อผู้แต่งMcCarter, Sam.
พิมพลักษณ์New Delhi : New Age International, c2007.
เลขเรียกPE1128 M322
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAcademic writing practice for IELTS / Sam McCarter.
ชื่อผู้แต่งMcCarter, Sam.
พิมพลักษณ์New Delhi : New Age International, c2008.
เลขเรียกPE1128 M3227 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDirect to IELTS : student''s book with key / Sam McCarter
ชื่อผู้แต่งMccarter, Sam
พิมพลักษณ์Oxford : Macmillan, c2013
เลขเรียกPE 1128 M478d 2013,428.75 M116D 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIELTS reading tests (academic module) / Sam McCarter and Judith Ash.
ชื่อผู้แต่งMccarter, Sam.
พิมพลักษณ์New Delhi : New Age International, c2006.
เลขเรียกPE1128 M3227i,428.24 M478I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIELTS reading tests / McCarter & Ash.
ชื่อผู้แต่งMccarter, Sam.
พิมพลักษณ์Ford : IntelliGene, 2003, c2001.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIELTS testbuilder / Sam McCarter and Judith Ash
ชื่อผู้แต่งMccarter, Sam
พิมพลักษณ์Oxford : Scotprint, 2003
เลขเรียกPE 1121 M123i 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIELTS testbuilder 1 / Sam McCarter and Judith Ash.
ชื่อผู้แต่งMccarter, Sam.
พิมพลักษณ์London : Macmillan Education, c2015.
เลขเรียกPE1128 M123i 2015,428.75 M123I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIELTS testbuilder 2 / Sam McCarter
ชื่อผู้แต่งMccarter, Sam
พิมพลักษณ์Oxford : Macmillan , 2008
เลขเรียกPE1128 M123I 2008,428.24076 M478I 2008
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImprove your IELTS : reading skills / Sam McCarter, Norman Whitby
ชื่อผู้แต่งMccarter, Sam
พิมพลักษณ์Oxford : Macmillan, 2007
เลขเรียกPE1114 M322I,428.4 M222R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImprove your IELTS : writing skills / Sam McCarter, Norman Whitby.
ชื่อผู้แต่งMcCarter, Sam.
พิมพลักษณ์Oxford : Macmillan, c2007.
เลขเรียกPE1114 M248i,428.24076 M222W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องImprove your IELTS [sound recording] : listening & speaking skills / Barry Cusack, Sam McCarter
ชื่อผู้แต่งCusack, Barry
พิมพลักษณ์Oxford : Macmillan, 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องListening and speaking skills / Barry Cusack, Sam McCarter
ชื่อผู้แต่งCusack, Barry
พิมพลักษณ์Oxford : Macmillan Education, 2007
เลขเรียกPE1128 C87l 2007,428.24 C984L 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMedicine 1 / Sam McCarter
ชื่อผู้แต่งMccarter, Sam
พิมพลักษณ์Oxford : Oxford University Press, c2009
เลขเรียกPE 1116.M44 M123r 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMedicine. 1 / Sam McCarter.
ชื่อผู้แต่งMcCarter, Sam.
พิมพลักษณ์Oxford, UK : Oxford University Press, 2009.
เลขเรียกPE1116.M44 M24 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOxford english for careers medicine / Sam McCarter.
ชื่อผู้แต่งMcCarter, Sam.
พิมพลักษณ์Oxford : Oxford University Press, 2009.
เลขเรียก428.6361 M116O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา