Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAffaires.com / Jean-Luc Penfornis
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc
พิมพลักษณ์Paris : CLE international, c2003
เลขเรียกPC 2120.C6 P398a 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAffaires.com : niveau avancé / Jean-Luc Penfornis.
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, 2012.
เลขเรียกPC2120.C6 P45 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAffaires.com : cahier d'exercices / Laurent Habert, Jean-Luc Penfornis
ชื่อผู้แต่งHabert, Laurent
พิมพลักษณ์Paris : CLE international, c2007
เลขเรียกPC 21020.C6 H115a 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAffaires.com : méthode de Francais des affaires : livre du professeur / Jean-Luc Penfornis
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2003
เลขเรียกPC 2120.C6 P398a 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunication progressive du francais des affaires : corriges : avec 250 activites / Jean-Luc Penf...
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, 2010.
เลขเรียก440.6381 Pe398C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunication progressive du Français des affaires : A2 B1 / Jean-Luc Penfornis.
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์Paris : CLE international, 2018.
เลขเรียกPC2120.C6 P46 2018,448.24 P398C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunication progressive du Francais des affaires avec 250 activites : corriges / Jean-Luc Penfor...
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์[Paris] : CLE International, c2010.
เลขเรียกPC2121 P398C 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrancais.com : cahier d'exercices / Jean-Luc Penfornis.
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, 2007.
เลขเรียก448.242 Pe398F
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrancais.com : méthode de francais professionnel et des affaires : niveau débutant / Jean-Luc Penf...
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์Paris : CLE international, 2011.
เลขเรียกPC2120.C6 P44 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrancais.com : méthode de francais professionnel et des affaires : niveau intermediaire / Jean-Luc...
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์Paris : CLE international, 2011.
เลขเรียกPC2120.C6 P445 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrançais.com : méthode de français professionnel et des affaires / Jean-Luc Penfornis
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2002
เลขเรียกPC 2120.C6 P398f 2002,440 Pe398F
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHôtellerie-restauration.com / Sophie Corbeau...[and Auther]
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2013.
เลขเรียกPC2120.R4 H67 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTourisme.com / Sophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis
ชื่อผู้แต่งCorbeau, Sophie
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2004
เลขเรียกPC 2121 C789t 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTourisme.com / Sophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis
ชื่อผู้แต่งCorbeau, Sophie
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2013
เลขเรียกPC 2121 C789t 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du francais des affaires : avec 200 exercices / Jean-Luc Penfornis.
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์[Paris] CLE International, 2004.
เลขเรียกPC2445 P398 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา