Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ Project 2003 ฉบับสมบูรณ์ / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550.
เลขเรียก005.369 ช576ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวางแผนและควบคุมโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project 2007 / ผู้แต่ง กรภัทร์ สุทธิดารา
ชื่อผู้แต่งกรภัทร์ สุทธิดารา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 ก181,005.369 ก17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างบริหารและวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Project 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ชิษณุพงศ์ ธัญลักษณ์...
ชื่อผู้แต่งชิษณุพงศ์ ธัญลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 ช66 2551,005.369 ช38ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา