Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"40 ปี อผศ." วันทหารผ่านศึก
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2531
เลขเรียก361.76355 ส12ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี อผศ. วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2531 / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2531.
เลขเรียก361.3 อ 006 ส 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์...
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ [ 254-? ]
เลขเรียก353.538 อ12ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคระห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2551.
เลขเรียก361.76355 อ121ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / กองประชาสัมพันธ์ ฝ่านนโยบายและแผน องค์กา...
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, [2551].
เลขเรียก362.86 อ114ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์กา...
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 2551
เลขเรียก362.86 อ12ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / ปนัดดา ณ สงขลา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551.
เลขเรียก355 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชู...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกUB359.T5 ห111 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูป...
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, [2551?]
เลขเรียกUB359.T5 ส136 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2551.
เลขเรียกZ6724.V4 ป629 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / ปนัดดา ณ สงขลา, ปรียาลักษณ์ ฤทธิเดช, โกวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2551
เลขเรียกUB359.T5 ห25 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูป...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกUB359.T5 ห111 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมรา๙ชูป...
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมรา๙ชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก, 2551
เลขเรียกสร 362.86 อ222ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ...
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561.
เลขเรียก355.11 อ114จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2491-2561 / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ใน...
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2561
เลขเรียกสร 362.86 อ114จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา