Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จงรักเกียรติยิ่งชีวิต" พลเอก พระยาเทพหัสดิน สยามพิชิตินทร์สวามิภักดิ์ อุดมศักดิ์เสนีย์พิริยะพาหะ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกDS578.32.T46 จ126,923.5593 จ126
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานชีวิตคนเทพหัสดินฯ / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียก929.7999593 จ343ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในพิธีอัญเชิญอัฐิของท่านต้นตระกูลเทพหัสดิน ณ อยุธยา ณ ศาลาเครือญาติสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา วั...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2525.
เลขเรียกCS1259.ท75 ท65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในพิธีอัญเชิญอัฐิของท่านต้นตระกูลเทพหัสดิน ณ อยุธยา ณ ศาลาเครือญาติสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา วั...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2525.
เลขเรียกCS1259.ท75 ท65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัดวัติรัชฎาธิฐาน (วัดเงิน) และประวัติความเป็นมาของ ราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2528.
เลขเรียกBQ6337.ก42ร45 bป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัดรัชฎาธิฐาน (วัดเงิน) และประวัติความเป็นมาของราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528.
เลขเรียก294.3657 ปศ373
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยาเทพหัสดิน สยามพิชิตินทร์สวามิภักดิ์ อุดมศักดิ์เสนีย์พิริยะพาหะ / เนตรเสลา สิงหะ สุตเธียรกุล เร...
ชื่อผู้แต่งเนตรเสลา สิงหะ สุตเธียรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกDS570.6.ท75 น75 2549,923.2593 น785จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครือญาติสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2479.
เลขเรียก929.2 ค57
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครือญาติสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2545.
เลขเรียกCS3050 T5T7 ค85 2545,929.2 ค755 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา