Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe indesign 1.0/ รวงทิพย์ พัชรารัตน์.
ชื่อผู้แต่งรวงทิพย์ พัชรารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.ไทยเจริญการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกT 385 ร154อ 2543,006.68 ร17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน Indesign CS3 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกT385 .พ74 2551,006.68 พ415ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์หลากหลายด้วย InDesign CS3 ฉบับสมบูรณ์ / วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย, ชลมารค พันธุ์ส...
ชื่อผู้แต่งวรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551.
เลขเรียกZ253.532.A34 ว445 2551,006.68 ว17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา