Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagazine Design with Adobe InDesign CC : สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ / สมเกียรติ โสแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โสแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกT385 ส43,006.68 ส1661ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม Adobe Indesign CS4 plus PageMaker 7 / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล, ภัครวิชญ์ การัณย์ภา...
ชื่อผู้แต่งเอกเทพ ภักดีศิริมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทริโอ, 2552.
เลขเรียกZ253.532.A34 อ75 2552,006.69 อ51ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย InDesign CS3 เรียนลัดเป็นเร็ว / วรวีร์ ไพฑรูย์รัตนชัย, ชลมารค พันธุ์สมบัต...
ชื่อผู้แต่งวรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551.
เลขเรียกZ253.532.A34 ว44 2551,006.686 ว284ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วย InDesign CS5.5 ฉบับสมบูรณ์ ;ประยุกต์ใช้ได้กับเวอร์ชัน CS5 / ปร...
ชื่อผู้แต่งประชา พฤกษ์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2555.
เลขเรียกZ253.532.A34 ป231,006.66 ป46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพด้วย InDesign ครอบคลุมเวอร์ชั่น CS4 และ CS5 / เอกชัย วงษ์ศิริ.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย วงษ์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.
เลขเรียกZ253.532.A34 อ873,006.68 อ251ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมทองของนักออกแบบสิ่งพิมพ์ InDesign CS 4 \& PageMaker 7 / สุพรรณี รัชตวโรทัย.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี รัชตวโรทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2552.
เลขเรียกZ253.532.A34 ส74 2552,006.69 ส46อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา