Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe Illustrator CS class room in a book / เขียนโดย Adobe Creative Team ; แปลและเรียบเรียงโดย รวิว...
ชื่อผู้แต่งAdobe Creative Team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฟิวเจอร์วิว, 2547.
เลขเรียกT385 อ96,006.68 อ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe Photoshop Lightroom สุดยอดโปรแกรมปรับแต่งภาพถ่ายมืออาชีพ / วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ; วัฒนา ส...
ชื่อผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์, 2554.
เลขเรียกTR267.5 ว184,006.68 ว17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCG painting วาดการ์ตูนด้วย Photoshop / ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555.
เลขเรียกT385 .ซ67 2555,760 ธ34ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer art \& graphic design CS5 เส้นทางสู่การเป็นนัก graphic designer มืออาชีพ / วรเกษมสันต์ สิร...
ชื่อผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์, 2555.
เลขเรียกT385 ว184ค,006.686 ว113ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy Adobe PremierePro 2.0 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกTR899 พ855พ 2550,006.696 พ855อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน \& แต่งภาพให้สวย Photoshop CS6 / เนรมิต แผ่นทอง
ชื่อผู้แต่งเนรมิต แผ่นทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกT385 น792,006.686 น792ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน InDesign CC / กชกร นวสำเภาเงิน
ชื่อผู้แต่งกชกร นวสำเภาเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสวัสดี ไอที, 2559.
เลขเรียกZ253.532.A34 ก112,006.68 ก112ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560
เลขเรียกT385 ป621ต 2560,006.68 ป621ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคสร้างสรรค์ศิลปะภาพบุคคล = Artistic retouching photoshop / ภาณุ สมบูรณ์พสุธา
ชื่อผู้แต่งภาณุ สมบูรณ์พสุธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกT385 ภ431,006.68 ภ63ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งภาพถ่ายด้วย Lightroom 6 และ CC + Lightroom Mobile / ตะวัน พันธ์แก้ว
ชื่อผู้แต่งตะวัน พันธ์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโปรวิชั่น, 2558.
เลขเรียกTR267.5.A355 ต258ต,006.6869 ต117ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา