Found: 169  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"...แด่ศักดิ์ศรี ที่สืบสวน" ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ 25 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ม246ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดวงใจ แสด-ดำ เหนือกาลเวลา" เกษียณ'52 / มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต: มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก923.7 ภ415ด 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 หยิบสุข ชีวีภูเก็ต ชีวิต PKRU / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 หยิบสุข ชีวีภูเก็ต ชีวิตPKRU / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต text
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558
เลขเรียก923.7 ห111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ดาวพราวแสง รักแห่งจันทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2560
เลขเรียก923.7 จ688จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ดาวพราวแสง รักแห่งจันทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ม246จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShe is...พิสมัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2554.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ม246ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตเวทิตาจิตานุสรณ์ 2554 โรงเรียนนครสวรรค์ / โรงเรียนนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนนครสวรรค์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : โรงเรียนนครสวรรค์, 2554.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ร925ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษีณาลัย 51 / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก923.7 ร226ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษีณาลัย 52 / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก923.7 ร225ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกับทุกสิ่งที่ฝากไว้...ในวันเวลา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2562.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนของพระราชา : เทียนทองยังจรัสจ้า แจ่มแสง / มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก923.7 ร219ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนของพระราชา คงคุณค่าที่ภาคภูมิ / มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, 2560.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ม246ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความทรงจำ ตลอดไป / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2547
เลขเรียก923.7 น117ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา