Found: 47,668  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / คณะทำงาน กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2556.
เลขเรียกDS586 ห115 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Archaeologizing" heritage? : transcultural entanglements between local social practices and global ...
พิมพลักษณ์Berlin : Springer, 2013.
เลขเรียกCC135 .I58 2010
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Raw data" is an oxymoron / edited by, Lisa Gitelman.
พิมพลักษณ์Cambridge : The MIT Press, c2013.
เลขเรียก001.4 R257
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Through the heat ... and the cold" / By Air Chief Marshal Siddhi Savetsila (Original version in Tha...
พิมพลักษณ์[Bangkok] : ARTP , [2013?]
เลขเรียก923.2 T531
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Working together" for peace and prosperity of Southeast Asia, 1945-1968 : The birth of the ASEAN w...
ชื่อผู้แต่งShimada, Kazuhisa.
พิมพลักษณ์Adelaide SA, Australia : School of History and Politics, The University of Adelaide, 2013.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การจัดทำมาตรการในการแก้ไขและบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเขตควบคุมพิเศษ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครง...
ชื่อผู้แต่งกรมราชทัณฑ์. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556
เลขเรียกส.ร. 345.077 ร224ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตเครือข่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน" : ในระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดเ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2556
เลขเรียกภน 338.4791 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีน ARNTL๒ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งปากมดลูก" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ อบเชย
พิมพลักษณ์เชียงเใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. 616.99466 พ9341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล" [text] / สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ชื่อผู้แต่งการเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม "ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล" (ครั้งที่ 3 : 2556 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2557
เลขเรียกสร 344.046 ก528ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความร่วมสมัย" ในสถาปัตยกรรมล้านนา : [แนวคิดและแนวทาง] / สมบัติ ธีระตระกูลชัย
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธีระตระกูลชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกภน 720.9593 ส165ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความสุขกับชลประทาน" การประกวดภาพถ่ายผลงานชลประทาน ปี 2556 / จัดทำโดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสห...
ชื่อผู้แต่งกรมชลประทาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกTC809 ก4ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ค้ามนุษย์" การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน / สรไกร ศรศร, ศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล และ สุดารัตน์ เสรีวัฒ...
ชื่อผู้แต่งสรไกร ศรศรี ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013].
เลขเรียกDS จ35 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชิวิตในสะวันน่า" การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไอริกามิ = "Lives in Savannaha" Fash...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ เรืองเกตุ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ" : พื้นที่การต่อรองของแรงงานข้ามชาติและความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า / ...
ชื่อผู้แต่งเก็ตถวา บุญปราการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556
เลขเรียกHF5549.E45 ก73 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา