Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี 6 ตุลาคม / พนม เอี่ยมประยูร.
ชื่อผู้แต่งพนม เอี่ยมประยูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539.
เลขเรียก959.3044 พ15ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี 6 ตุลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2545.
เลขเรียกDS586.2 .ย65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ตุลา 2519 ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ ไอ้ปื๊ด แล้วใคร ? : ความอับจนทางปัญญาและ วิชาประวัติศาสตร์ ของ สยามประเท...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ตุลา มหากาพย์ / คมทวน คันธนู ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง : ว่าด้วย 6 ตุลา 2519 / ธงชัย วินิจจะกูล
ชื่อผู้แต่งธงชัย วินิจจะกูล
เลขเรียก320.9593 ธ118ห 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง : ว่าด้วย 6 ตุลา 2519 / ธงชัย วินิจจะกูล
ชื่อผู้แต่งธงชัย วินิจจะกูล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558
เลขเรียกDS575.35 ธ22,320.9593 ธ122ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ตุลามหากาพย์ / คมทวน คันธนู...[และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งคมทวน คันธนู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2522.
เลขเรียกDS586.2 .ค43
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระดูกเข้าบัว / สหายช่วง [นามแฝง] , บัญชร ชวาลศิลป์
ชื่อผู้แต่งธงชัย สุวรรณวิหค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย 2540
เลขเรียกDS586 ส5ก 2540,895.918 ธ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง โดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ / ชลธิรา สัตยาวัฒนา : เขียนและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, 2544.
เลขเรียกHV6485.ท9 ช45 2544,959.383 จ19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 / วริศรา อนันตโท = The poe...
ชื่อผู้แต่งวริศรา อนันตโท
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย : ยุคเผด็จการ-ยุคปฏิรูป / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2548.
เลขเรียกJQ1745 .ส43 2548,320.9593 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย : ยุคเผด็จการ-ยุคปฏิรุป / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2548.
เลขเรียก320.9593 ส165ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเดือนตุลามีคุณค่ากับสังคมไทยจริงหรือ / บรรณาธิการ วิไล ตระกูลสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปกรรม สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2549.
เลขเรียกDS575.35 ข35,320.9593 ข234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีประวัติศาสตร์ คดี 6 ตุลา / ธวัช สุจริตวรกุล
ชื่อผู้แต่งธวัช สุจริตวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, c2521.
เลขเรียก959.3082 ธ171ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา