Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 strategies of war : brilliant tactics in action / Wang Xuanming ; translated by Yeo Ai Hoon.
ชื่อผู้แต่งWang, Xuanming.
พิมพลักษณ์Singapore : ASIAPAC, c1993.
เลขเรียก355.02 W246O
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeijing tour guide : cartoons / Wang Qicheng.
ชื่อผู้แต่งWang, Qicheng 1973-.
พิมพลักษณ์Beijing : China Intercontinental Press, 2009.
เลขเรียกDS795 W36 2009,915.11 Wa246B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCartoons of World War II / edited by Tony Husband.
พิมพลักษณ์China : Arcturus, c1956.
เลขเรียกD745.2 C37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina through American eyes : early depictions of the Chinese people and culture in the U.S. print m...
ชื่อผู้แต่งZhang, Wenxian.
พิมพลักษณ์Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2018.
เลขเรียก303.48251073 Z63C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina tour guide : cartoons / Wang Qicheng
ชื่อผู้แต่งWang, Qicheng Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese satire and humour : selected cartoons of Hua Junwu [1955-1982] / Hua Junwu translated by W.J...
ชื่อผู้แต่งHua Junwu.
พิมพลักษณ์Beijing : New World Press, 1984
เลขเรียก808.836 H874c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFan dou dang an = Overturn dossier / Zhou Hongbin, Xiaoqian.
ชื่อผู้แต่งZhou, Hongbin.
พิมพลักษณ์Kunming : Yun nan jiao yu chu ban she, 2004.
เลขเรียกPN6790.C42 Z639 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFu yu zi / Ai Ao Bulao'en tu ; Yiran wen.
พิมพลักษณ์Beijing : Kai ming chu ban she, 2003.
เลขเรียกGR335.K832 F949 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGems of chinese wisdom / Wang Xuanming ; translated by Leong Weng Kam.
ชื่อผู้แต่งwang, Xuanming.
พิมพลักษณ์Singapore : ASIAPAC, 1993.
เลขเรียก355.2 W246G
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGems of Chinese wisdom : mastering the art of leadership / Wang Xuanming ; translated by Leong Wen...
ชื่อผู้แต่งWang, Xuanming.
พิมพลักษณ์Singapore : Asiapac Books, 2005, c1993.
เลขเรียก355.020951 Wa246G 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHai Yin Ci Ti' En = Ji you man hua = จี๋ โหยว ม่าน ฮว่า / Hai Yin Ci.
ชื่อผู้แต่งHai, Yin Ci.
พิมพลักษณ์Beijing : Zhong Guo Ji You chu ban she, 1985.
เลขเรียกNC1690 H34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJue dui xiao hai = จเว๋ ตุ้ย เสี่ยว หาย / Zhu De Yong.
ชื่อผู้แต่งZhu, De Yong.
พิมพลักษณ์Taibei : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2007.
เลขเรียกPZ10.82 Z48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLao Fuzi / Wang Ze zhu.
ชื่อผู้แต่งWang, Ze.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Henjian Publishing/Jieling Photograph Publishing, 2000-.
เลขเรียกPN6790.T34 L34 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLao san mao : shi jie jing dian man hua / Chen Binbin.
พิมพลักษณ์Beijing : Kai ming, 2003.
เลขเรียกNC1696 S6 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMan hua Zhongguo tong shi / bian zhu, Jiang Zhengqi
พิมพลักษณ์Hangzhou Shi : Zhejiang shao nian er tong chu ban she, 2013
เลขเรียกDS 735.A2 M266 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา