Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yong Han zi bu shou : = The most common Chinese radicals : new approaches to learning Chinese...
ชื่อผู้แต่งZhang, Pengpeng
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2007
เลขเรียกPL1281 Z48 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yong Han zi bu shou = The most common Chinese radicals / Zhang Pengpeng zhu
ชื่อผู้แต่งZhang, Pengpeng.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2001 (2009 printing)
เลขเรียก495.111 Zh63C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yong han zi zi li, Xing sheng juan / Wu Xiyou bian zhu
พิมพลักษณ์Changchun : Chang chun chu ban she, 2012
เลขเรียกPL 1281 C456 2012,495.1 W959P 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese characters in pictures= Hua shuo Han zi / Wang Chun, Zheng Chongqing bian zhu ; Tao Weiye ...
ชื่อผู้แต่งWang, Chun.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2005.
เลขเรียกPL1171 W36 2005,495.1824 Wa246Ch
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese characters, their origin, etymology, history, classification and signification : a thorough...
ชื่อผู้แต่งWieger, Leon 1856-1933.
พิมพลักษณ์New York : Paragon Book Reprint corp., 1965.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEvolutionary illustration of Chinese characters / written and sketched by Li Leyi ; translated by Ji...
ชื่อผู้แต่งLi, Leyi.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she : Beijing Language and Culture University Press, 2009.
เลขเรียกPL 1291 L693e 2009
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFun with Chinese characters. 1 / cartoonist, Tan Huay Peng.
พิมพลักษณ์Singapore : Published for The Straits Times by Times Editions-Marshall Cavendish, 2006, c1980.
เลขเรียกPL1495 F86 2006,495.11 P398F 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFun with Chinese characters. 2 / cartoonist, Tan Huay Peng.
พิมพลักษณ์Singapore : Marshall Cavendish Editions, 2009.
เลขเรียกPL1495 F86 2009,495.1 Fu943F
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGei hai zi de han zi wang guo / (Ruidian) Lin Xili zhu ; Li Zhiyi yi
ชื่อผู้แต่งLindqvist, Cecilia
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2016
เลขเรียกPL 1281 L747g 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu jin Han zi qu shuo / Fei Jinchang, Xu Lili zhu
ชื่อผู้แต่งFei, Jinchang
พิมพลักษณ์Guangzhou : Ji'nan da xue chu ban she, 2011
เลขเรียกPL 1281 F297g 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan zi / Chen Feng, Fang Peng zhu bian.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan zi bai hua / Baichuan Jing zhu ; [Zheng Weiyi].
ชื่อผู้แต่งShirakawa, Shizuka, 1910-2006.
พิมพลักษณ์Taibei Shi : Da jia chu ban se, 2012.
เลขเรียกPL1281 S48712 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan zi bu shou jiao cheng = Magical Chinese characters : Radicals for learning Chinese characters /...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2008.
เลขเรียกPL1128 H36 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan zi bu shou jie shuo / Wei Li zhu
ชื่อผู้แต่งWei, Li (lexicographer)
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si, 2015
เลขเรียกPL 1281 W415h 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา