Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA methodology for teaching hanyu pinyin to elementary students at international schools in Thailand ...
ชื่อผู้แต่งChen, Shu-Chuan.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA phonology of Hakka, with comparison with Swatow / by Pratoom Wongwantanee.
ชื่อผู้แต่งPratoom Wongwantanee.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 1984.
เลขเรียกPL1525 P75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAcoustical studies of Mandarin vowels and tones / John Marshall Howie.
ชื่อผู้แต่งHowie, John marshall.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 1976.
เลขเรียกPL8489 H861a 1976,495.1 H861A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn introduction to the pronunciation of Chinese / Francis D.M. Dow.
ชื่อผู้แต่งDow, Francis d.m.
พิมพลักษณ์Edinburgh : University of Edinburgh, 1972.
เลขเรียกPL1209 D744i 1972
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn introduction to the pronunciation of Chinese / Francis D.M. Dow.
ชื่อผู้แต่งDow, Francis d.m.
พิมพลักษณ์Edinburgh : Department of Chinese, University of Edinburgh, 1984.
เลขเรียกPL1209 D744i 1984
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBiao zhun Han yu pin yin = Standard Chinese phonetics: Mandarin / Zhongguo guo ji chu ban ji tuan,...
พิมพลักษณ์[China] : Hua yu jiao xue chu ban she : Beijing hua wen sheng shi jiao yu fa zhan you xian gong si, [2005].
เลขเรียกPL1129.E5 B536 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องChinese for managers : phonetics [sound recording]/ funded by the EU-China Junior managers training ...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2005.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue yu yin ce shi yan jiu = Duiwai Hanyu jiaoxue yuyin ceshi yanjiu / Mao Sh...
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL1065 D85 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu pin yin. qiang hua lian xi = Chinese phonetic notation : textbook, intensive exercise / Wei...
ชื่อผู้แต่งXie, Wei-yi
พิมพลักษณ์[Beijing] : China Renmin University Press, 2002
เลขเรียกPL1213 X54 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu yu yin jiao cheng = a course in Chinese phonetics / Cao Wen
ชื่อผู้แต่งCao, Wen
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2002
เลขเรียกPL1205 C36 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanyu yuyin jiaocheng = a course in Chinese phonetics / Cao Wen
ชื่อผู้แต่งCao, Wen
พิมพลักษณ์[Beijing] : Blcup, 2006
เลขเรียกPL1065 C36 2006,495.124 G329H 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing li ren han yu : yu yin pian = Chinese for Managers : phonetics / zong zhu bian, Zhang Xiaohui...
ชื่อผู้แต่งLi, Ming
พิมพลักษณ์Beijing shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005
เลขเรียกPL 1129.E5 L693j 2005,495.1 Ch539 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuai le shi guang you er Han yu. Pin yin pian / Chen Li, Dong Linli bian zhu ; Dong Linli Ying w...
ชื่อผู้แต่งChen, Li.
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press,c2005.
เลขเรียก495.1 Ch518Kp
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMeihouwang Han yu ci yu ka pian 1= Monkey king Chinese word cards 1 / bian zhu, Liu Fuhua, Wang We...
ชื่อผู้แต่งLiu, Fuhua.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
เลขเรียก495.1 Li783Me
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา