Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Nihong. nouryoku shiken N1. N2 : Shike ni deru Kanji to Goi] / [Yumiko Tsutsui, Tamiko Kita, Reik...
ชื่อผู้แต่งTsutsui, Yumiko
พิมพลักษณ์[Tokyo : Kirihara Shoten], 2010.
เลขเรียกPL537.5 T882K,495.6076 Ts882N 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Nihongo somatome Kanji "Nihongo noryoku shike" taisaku] = So-matome Kanji / [Hitoko Sasaki, Nori...
ชื่อผู้แต่งSasaki, Hitoko.
พิมพลักษณ์[Tokyo : Asuku Shuppan], 2010.
เลขเรียกPL679 S252,495.61 Sa252N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic spoken Chinese practice essentials : an introduction to speaking and listening for beginners /...
ชื่อผู้แต่งKubler, Cornelius c.
พิมพลักษณ์Clarendon, Vt. : Tuttle ; Enfield : Publishers Group UK, 2011
เลขเรียกPL1129.E5 K955b 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrushing up your vocabulary for HSK: advanced / Zhao Mingde
ชื่อผู้แต่งZhao mingde
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2004
เลขเรียกPL1280 B78 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2005,495.182421 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2006,495.182076 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese Demystified. : hard stuff made easy / Claudia, Ross.
ชื่อผู้แต่งClaudia, Ross.
พิมพลักษณ์New York : McGraw-Hii, 2011.
เลขเรียกPL1112.5 .R67,495.1 R823C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องContemporary chinese : exercise book = Dang dai Zhong wen : lian xi ce / zhu bian Wu Zhongwei.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2010.
เลขเรียกPL1129.T5 C52 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDang dai Zhong wen : jiao shi shou ce = Contemporary Chinese : teacher's book / zhu bian Wu Zhongwe...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2003
เลขเรียกPL 1128 D182 2003,495.182421 Co761
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue yu fa shi yi 201 li / Peng Xiaochuan, Li Shouji, Wang Hong zhu.
ชื่อผู้แต่งPeng, Xiaochuan.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004.
เลขเรียกPL1103 P46 2004,495.15 Pe398D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE de wakaru kantan kanji 80 : gaikokujin no kodomo no tame no Nihongo / [by Ritsu Awashima ... et ...
พิมพลักษณ์Japan : 3A Corporation, 2001.
เลขเรียกPL681 E1W,495.6 Ed21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExperiencing chinese / Jiang, Liping.
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping
พิมพลักษณ์Beijing China : Higher Education Press, 2009.
เลขเรียก495.1076 J611E 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExperiencing Chinese : elementary workbook / Jiang Liping.
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping.
พิมพลักษณ์Beijing : Higher Education Press, 2008-2009.
เลขเรียก495.1834 Ji61E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu bao kan jiao xue li lun yu fang fa = Hanyu / Li Quan, zhu bian
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2011
เลขเรียกLB 1044.9.N4 H233 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu bao kan jiao xue li lun yu fang fa = Hanyu / zhu bian, Zhang Hesheng ; bian zhu, Li Shengyu ....
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2007
เลขเรียกLB 1044.9.N4 H233 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา