Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi = 1700 groups of frequently used Chinese synonyms / Jizhou Yan...
ชื่อผู้แต่งYang, Jizhou
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and culture University press, 2010
เลขเรียกPL1301 .Y35 2005,R 495.131 Y22O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1700 groups of frequently used Chinese synonyms.
พิมพลักษณ์Beijing china : Beijing language&culture university press, 2007..
เลขเรียกPL 1301 Y22o 2007,495.103 Ya22S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yong fan yi ci - jin yi ci ying yong cidian / Lia Yuanpo.
ชื่อผู้แต่งLia, Yuanpo.
พิมพลักษณ์Tai Nan : Wenguo Shuju, 2002.
เลขเรียกPL1301 L693 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConcise dictionary of synonyms and antonyms / Lin Yu Shan.
ชื่อผู้แต่งLin, Yu shan.
พิมพลักษณ์China : Hai Tian Press, 1992.
เลขเรียกPL1420 L735c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFan yi cheng yu ci dian : (zeng ding ben) / Jiang Yinnan bian zhu.
ชื่อผู้แต่งJiang, Yinnan.
พิมพลักษณ์Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL1301 J61 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu jin yi ci dian : Han Ying shuang jie = A dictionary of Chinese synonyms : with English transl...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, c2015
เลขเรียกPL 1301 H233 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJian ming gu Han yu tong yi ci ci dian / Zhang Aitang, Xu Xingdong zhu.
ชื่อผู้แต่งZhang, Aifang.
พิมพลักษณ์Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1301 Z53 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi cheng yu ci dian / Jiang Yinnan, Guo Xi bian zhu.
ชื่อผู้แต่งJiang, Yinnan.
พิมพลักษณ์[Nanjing] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987.
เลขเรียกPL1301 J61 1987
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci fan yi ci bian xi ci dian / Han Shufang.
ชื่อผู้แต่งHan, Shufang.
พิมพลักษณ์China : Zhong guo wen shi chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1291 H23 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci jin yi ci fan yi ci ci dian / bian zhu, Shuo ci jie zi ci shu yan jiu zhong xin.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1301 T77 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci jin yi ci fan yi ci zu ci zao ju ci dian = Tongyici jinyici fanyici zuci zaoju cidian = ถ...
พิมพลักษณ์Beijing : Sichuan cishu, 2013.
เลขเรียกPL1301 T66 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTongyici jinyici fanyici cidian / Yu Ming Shan.
ชื่อผู้แต่งShan, Yu ming and zhan duan.
พิมพลักษณ์Bijing : Zhorg guo gunji, 2008.
เลขเรียก495.1312 T665
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin hua fan yi ci ci dian = Xinhua fanyici cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong x...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2003.
เลขเรียกPL1301 X5 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพ้องจีน-ไทย / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
เลขเรียกPL1301 .ม74 2555,495.913951 ม52ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา