Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Gu dai Han yu" yin wen quan shi / zhu bian Sun Yongxuan, Kan Jingzhong ; bian zhu zhe Sun Yongxuan ...
พิมพลักษณ์Qinan : Ji lu shu she, 2003.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBreaking down the barriers : interdisciplinary studies in Chinese linguistics and beyond / edited ...
เลขเรียก495.1 B828
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina's place in philology : an attempt to show that the languages of Europe and Asia have a common...
ชื่อผู้แต่งEdkins, Joseph, 1823-1905.
พิมพลักษณ์London : Trubner, 1871.
เลขเรียก410 E23C
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese movie magazines : from Charlie Chaplin to Chairman Mao 1921-1951 / Paul Fonoroff.
ชื่อผู้แต่งFonoroff, Paul Author.
เลขเรียก791.430951 F675C 2018
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu dai Han yu / Guo Xiliang ... [et al.] bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 1999.
เลขเรียกPL1071 K783 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu dai Han yu ci dian : suo yin ben / "Gu dai Han yu ci dian" bian xie zu bian
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 1998
เลขเรียกPL 1420 G896 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu Han yu zhi shi ci dian / Ma Wenxi, Zhang Guibi ... deng bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2004.
เลขเรียกPL1077 G74 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu yu yan xue = Chinese linguistics / Lu Guoping bian zhu.
ชื่อผู้แต่งLu, Guoping, 1962-.
พิมพลักษณ์Taibei Shi : Xin xue lin chu ban gu fen you xian gong si, 2009.
เลขเรียกPL1071 L7437 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntroduction to Classical Chinese / Ying Tian
ชื่อผู้แต่งYing tian
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2009
เลขเรียก495.10901 Y58I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLanguage and linguistics ; Volume 18 Number 3.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLi-dai-zhong-ding-yi-qi-kuan-hi-fa-tie-can-ben = the missing inscriptions of model calligraphy on an...
ชื่อผู้แต่งXue, Shang-gong.
พิมพลักษณ์Taipei, Taiwan : The Institute of History and Philology, Academia Sinica; 1999.
เลขเรียกPL2448.X84 1999
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMinzu yuwen.
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1992.
เลขเรียกPL1004 .M56 1992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhilology and ancient China / by Bernhard Karlgren.
ชื่อผู้แต่งKarlgren, Bernhard 1889-
พิมพลักษณ์Philadelphia : Porcupine Press, 1980.
เลขเรียกPL1073 K18p 1980
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStudies of the bronze : excavated from Hsiao T'un and Hou Chia Chuang,It's casting process ans decor...
พิมพลักษณ์Nankang, Taipei, Taiwan : The Institute of History and Philology, Academia Sinica ; 1992.
เลขเรียกNK7983.A1 G8 1992
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTrading cultures in the classroom [electronic resource] : two American teachers in China / Lois M...
ชื่อผู้แต่งMuehl, Lois baker.
พิมพลักษณ์Honolulu : University of Hawaii Press, c1993.
เลขเรียก428.0092251
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา