Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 Tang Poems and song Lyrics / Qiu Wen Wei
ชื่อผู้แต่งQiu, Wen wei
พิมพลักษณ์Taibei : Huawenwanggfen Youxian Gongshi Dian Cang Ge, 2007
เลขเรียก895.131 Q1T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDian zang zhong guo Ming sheng = China classical interests collection / [zong ce hua Xing Tao ; ...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing chu ban she chu ban, 2004.
เลขเรียกDS712 C45 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDu Fu shi xuan = Du Fu selected poems / Luyi Aili Ying yi.
ชื่อผู้แต่งDu, Fu 712-770.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2675 A6 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu dai san wen jian shang / Zhu Shi zhao.
พิมพลักษณ์Wu lu mu qi : Xin jiang ren min chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL2395 K77 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu shi jing cui / Li yin sheng.
ชื่อผู้แต่งLi yin sheng.
พิมพลักษณ์Cheng dou : Si chuan ci shu chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2321 S441 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing xuan Tang shi yu Tang hua = Selected poems and pictures of the Tang Dynasty.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she (China Intercontinental Press), 2005.
เลขเรียกPL2658.E3 J56 2005,895.11308 Se464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPoetry and prose of the Tang and Song / translated by Yang Xianyi and Gladys Yang.
พิมพลักษณ์Beijing, China : Foreign Languages Press : distributed by China International Book Trading Corp., 2005.
เลขเรียกPL2503 P64 2005,895.3 Ba152P 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelected poems and pictures of the Tang Dynasty = Jing xuan Tang shi yu Tang hua / Wang Yushu yi shi...
พิมพลักษณ์Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang poems revisited : a choice selection in English / translated by Lien Wen Sze, Foo Check Woo.
พิมพลักษณ์Singapore : EPB Publishers, 1991.
เลขเรียกPL2531 T164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi da guan
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Ci Shu, 1984
เลขเรียก895.11 T164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi jian shang ci dian = Dictionary and analysis of Tang poetry / Xiao Difei ... deng zhuan...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1983.
เลขเรียกPL2321 T3275 1983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi jing cui / Zhang xiao lei.
ชื่อผู้แต่งZhang xiao lei.
พิมพลักษณ์Cheng dou : Si chuan ci shu chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2321 Z6311 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / Hengtangtuishi xuan bian ; Wu Zhaoji bian yi.
ชื่อผู้แต่งWu, Zhaoji.
พิมพลักษณ์[Beijing] : Jing hua chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2531 W83 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / Liu li jun.
ชื่อผู้แต่งLiu, Li jun.
พิมพลักษณ์Ha er bin : Ha er bin, 2005.
เลขเรียก895.11308 L783T 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / [bian zhu zhe Wang Zhao]
พิมพลักษณ์Xianggang : Xing hui tu shu you xian gong si, 2008
เลขเรียกPL 2531 T164 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา