Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChu ci xuan / Qu Yuan zhu ; Yang Xianyi, Dai Naidie yi = Selected elegies of the state of Chu / by ...
ชื่อผู้แต่งQu, Yuan Approximately 343 b.c.-approximately 277 b.c.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2661 A1995 2001,895.111 Yu94S 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChu ci xuan / Qu Yuan zhu ; Yang Xianyi, Dai Naidie yi = Selected elegies of the state of Chu / by Q...
ชื่อผู้แต่งQu, Yuan Approximately 343 b.c.-approximately 277 b.c.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai wen chu ban she : Foreign Languages Press, 2004.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDu ci chang shi / Chengtao Xia, Xionghe Wu.
ชื่อผู้แต่งXia, Chengtao.
พิมพลักษณ์Beijing : Zhonghua shu ju, 2010.
เลขเรียก895.11 X51D 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu dai san wen jian shang / Zhu Shi zhao.
พิมพลักษณ์Wu lu mu qi : Xin jiang ren min chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL2395 K77 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu dai shi wen xuan du = Readings in ancient poems / Liu Ziyu bian zhu ; Liu Songchuan shen ding.
ชื่อผู้แต่งLiu, Ziyu.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she = Perking University Press, 2003.
เลขเรียกPL2264 L586 2003,808.81 Li783R 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMajor lyricists of the Northern Sung, A. D. 960-1126 / by James J. Y. Liu.
ชื่อผู้แต่งLiu, James j. y. Author.
พิมพลักษณ์Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1974.
เลขเรียก895.1104
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNi ying gai shu du de Zhongguo gu shi / Chen Yinchi bian zhu
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2017
เลขเรียกPL 2307 N577 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRecite ancient poem and learn chinese / Zuoliang Wang.
ชื่อผู้แต่งWang, Zuoliang .
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009.
เลขเรียก811.007 Wa246R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSong ci / jin yi Nie Xinsen ; ying yi Yang Xianyi, Dai Naidie deng.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2553 S67 2001,895.1142 Ni665S 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSong ci jian shang ci dian / Xia Chengtao ... deng zhuan xie.
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL2343 S65 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSong ci san bai shou / Shang qiang cun min, li jun.
พิมพลักษณ์Bei jing : Hua xia chu ban she, 2000.
เลขเรียกPL2553 S784 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSong ci san bai shou / Shangjiangcunmin bian ; Wu Zhaoji bian yi.
พิมพลักษณ์[Beijing] : Jing hua chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2553.S873 S65 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi, Song ci, Yuan qu / [zhu bian Ji Jianghong ; bian zhuan Gong Xun, Meng Hui'en].
ชื่อผู้แต่งTang shi san bai shou.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL2531 T361 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang song shi ci hua yan jiu / Luo Man zhu.
ชื่อผู้แต่งLuo, Man.
พิมพลักษณ์Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
เลขเรียก895.11308 L964T 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา