Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced Korean grammar in practice = 대학 한국어 문법 : 외국인 유학생 을 위한 한국어 문법 설명서 / Kim Min-yŏng ; Hŏ Yong...
ชื่อผู้แต่งKim, Min-yŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2014.
เลขเรียก495.7 Ki49A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn intensive course in Korean Book I / by Chang-Hai Park.
ชื่อผู้แต่งPark, Chang-hai.
พิมพลักษณ์Korea : Misistry of Education, 1960.
เลขเรียกPL914.5 P35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCh'o, chungdŭng mit Han'gugŏ kyosa rŭl wihan Han'gugŏ ŭmun kyoyungnon = 초, 중등 및 한국어 교사 를 위한 한국어...
ชื่อผู้แต่งChŏng-su, Pak.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7824 Ch548C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy Korean grammar : for English speakers / Woo In Hye, Rah, Hyea Min kongjo ; ponyok Kim Sun-yon...
ชื่อผู้แต่งWoo, In Hye.
พิมพลักษณ์[Soul : s.n., 2000]
เลขเรียกPL913 W66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEverything you wanted to know about the Korean language / Park Dong-geun
ชื่อผู้แต่งPark, Dong-geun
พิมพลักษณ์Seoul : National Institute of the Korean Language, 2010.
เลขเรียกPL913 P235e 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGrammar activities for Korean classes : beginner / Ku Bon Kwan ... [et al.]
ชื่อผู้แต่งKu, Bon kwan
พิมพลักษณ์Seoul : Hangul Park, 2015
เลขเรียก495.7 K95G 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''gugŏ nŭngnyŏk sihŏm : Silchŏn moŭi kosa = Actual mock test / Eun hwa Jeong.
ชื่อผู้แต่งJeong, Eunhwa.
พิมพลักษณ์Seoul : Sidae Gosi Gihoek, 2020.
เลขเรียก495.7 Je54H 2020
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosa rŭl wihan A to Z : Han'gugŏ kyosa ŭi ch'ŏtkŏrŭm ŭl wihan ch'injŏrhan annaes...
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2015.
เลขเรียก495.707 Ha239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukcha rŭl wihan Han'guk ŏmun kyubŏm = 한국어 교육자 를 위한 한국 어문 규범 / Hyŏng-il Cho.
ชื่อผู้แต่งHyŏng-il, Cho.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Hy997H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHangugeo pyojun munbeop = Standard Korean grammar / Hyeongyeong Yu.
ชื่อผู้แต่งYu, Hyeongyeong, 1961-.
พิมพลักษณ์Seoul : Jimmundang, 2019.
เลขเรียก495.75 Yu94H 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanʼgugŏ kyoyuk munpŏp kwa ŭijon kusŏng yŏnʼgu = 한국어교육문법과의존구성연구 / Pak Mun-ja.
ชื่อผู้แต่งPak, Mun-ja.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2007.
เลขเรียก495.75 Pa152H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean : a comprehensive grammar / Jaehoon Yeon and Lucien Brown.
ชื่อผู้แต่งYeon, Jaehoon.
พิมพลักษณ์Abingdon, Oxon : Routledge, 2011.
เลขเรียกPL911 J22K 2011,495.75 Y46K
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean grammar & expressions for foreigners / Myeonghui Yang ... [et al.].
พิมพลักษณ์Seoul : Jimmundang, 2019.
เลขเรียก495.78 Ko84 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean grammar in use advanced / Ahn Jean-myung and Seon Eun-hee
ชื่อผู้แต่งAhn, Jean-myung
พิมพลักษณ์Gyeonggi-do : Darakwon, 2015
เลขเรียก495.781 A285K 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean grammar in use beginning / Ahn Jean-myung, Lee Kyng-ah and Han Hoo-young
ชื่อผู้แต่งAhn, Jean-myung
พิมพลักษณ์Gyeonggi-do : Darakwon, 2014
เลขเรียก495.781 A285K 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา