Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDu Fu / zhu zhe Mo Lifeng, Wu Guoquan ; yi zhe Pan Zhidan ; shen jiao Thomas Mitchell = Du Fu / edit...
ชื่อผู้แต่งHu zhe mo lifeng 1949-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDu Fu de gushi = ตู้ ฝู่ เตอ กู้ซื่อ / Chang Ruo Xu and He Yong Kang.
ชื่อผู้แต่งChang, Ruo xu.
พิมพลักษณ์Shanghai : Shai nian' er tong chu ban she, 1984.
เลขเรียกPL2855.D83 C52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuan Y่un Shih / by Richard John Lynn.
ชื่อผู้แต่งLynn, Richard John.
พิมพลักษณ์Boston : Twayne Publishers, 1980.
เลขเรียกPL2694.K783 Z78
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLane with no name : memoirs & poems of a Malaysian-Chinese girlhood / Hilary Tham.
ชื่อผู้แต่งTham, Hilary.
พิมพลักษณ์Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 1997.
เลขเรียก811.54 Th366L 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLi Bai / zhu zhe Zhou Xunchu, Tong Qiang ; yi zhe Curtis D. Smith = Li Bai / authors Zhou Xunchu, To...
ชื่อผู้แต่งZhou, Xunchu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLi Bai de gu shi = หลี่ ไป๋ เตอ กู้ซื่อ / Yu Xian Hao and Ha Yong Kang.
ชื่อผู้แต่งYu, Xian hao.
พิมพลักษณ์Shanghai : Shao nian' er tong chu ban she, 1984.
เลขเรียกPL2877.B34 Y89
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLu You de gu shi = ลู่ โหยว เตอ กู้ ซื่อ / Cao JiPing.
ชื่อผู้แต่งCao, Jiping.
พิมพลักษณ์Shanghai : Shao nian' er tong chu ban she, 1983.
เลขเรียกPL2687.L8 C36 1983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Gary Snyder reader : prose, poetry, and translations,1952-1998.
ชื่อผู้แต่งSnyder, Gary 1930-
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : Counterpoint, 2000.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYing xiang le wo de liang bai shou shi ci : qing shao nian ke wai yu wen du ben / Shu Ting xuan ...
ชื่อผู้แต่งShu, Ting 1952-.
พิมพลักษณ์Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL2518 S48 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYuan Mei : eighteenth century Chinese poet / Arthur Waley.
ชื่อผู้แต่งWaley, Arthur.
พิมพลักษณ์London : Routledge, 2011.
เลขเรียกPL2735.A5 Z94 2011,928.1 Wa149Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZen poems of the five mountains / David Pollack.
ชื่อผู้แต่งPollack, David.
พิมพลักษณ์New York, N.Y. : Crossroad Pub., 1985.
เลขเรียกPL3054.5.E5 P771z 1985,895.11 P771Z
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhaongguo shixuejia ping zhuan / Chen Qing Chuan and other.
พิมพลักษณ์Henan : Zhong zhou gu qi, 1985.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา