Found: 105  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี อผศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], (2523.
เลขเรียก355.11 ส12ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านศึกสารฉบับพิเศษวันทหารผ่านศึก ... / [จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 253 -
เลขเรียกUB359.T364 ผ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผ่านศึกสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2500-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านศึกสารฉบับพิเศษ วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2529 / ผู้จัดทำ ชูศักดิ์ แพทย์สมาน ... [และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [2529]
เลขเรียกUB359.T364 ผ351 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านศึกสารฉบับพิเศษ วันทหารผ่านศึก : 3 กุมภาพันธ์ 2535 / องค์การทหารผ่านศึก.
ชื่อผู้แต่งองค์การทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การทหารผ่านศึก, 2535.
เลขเรียก355 อ114ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านศึกสารฉบับพิเศษ วันทหารผ่านศึก : 3 กุมภาพันธ์ 2538 / องค์การทหารผ่านศึก.
ชื่อผู้แต่งองค์การทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การทหารผ่านศึก, 2537.
เลขเรียก355 อ114ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านศึกสารฉบับพิเศษ วันทหารผ่านศึก : 3 กุมภาพันธ์ 2544 / องค์การทหารผ่านศึก.
ชื่อผู้แต่งองค์การทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การทหารผ่านศึก, 2544.
เลขเรียก355 อ114ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านศึกสารฉบับพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครบรอบ 20 ปี : 9 ตุลาคม 2533 / โรงพยาบาลท...
ชื่อผู้แต่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราห์ทหารผ่านศึก, 2533.
เลขเรียก355.72 ท241ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอาชีพทหารผ่านศึกพิการ / ลภชัย สุรทิณฑ์.
ชื่อผู้แต่งลภชัย สุรทิณฑ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2521.
เลขเรียกUB365.ท9 ล4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ... / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2532-
เลขเรียก355 ว431
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอผศ. วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ... / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2499-
เลขเรียก354.593 อ114อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ...
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2540.
เลขเรียกUB359.T5 ส136ห 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชู...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกUB359.T5 ห111 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก / จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2551.
เลขเรียกZ6724.V4 ป629 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา