Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตายของเซลแมน แปลจากDeath of a Sales = มัทนี รัตนิน
ชื่อผู้แต่งมิลเลอร์, อาเธอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2514
เลขเรียก812 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาแก้ว / วิลเลียมส์, เทนเนสซี่ ; สดใส พันธโกมล, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งเทนเนสซี่, วิลเลียมส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2515
เลขเรียก812 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาแก้ว = The glass menageric / โดย เทนเนสซี วิลเลียมส์ ; สดใส พันธุมโกมล, ผู้แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวิลเลียมส์, เทนเนสซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2515.
เลขเรียก812 ว74ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาแก้ว แปลจาก The glass Menagerie = สดใสพันธ์มโกมล
ชื่อผู้แต่งวิลเลียมส์, เทนเนสซี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2515
เลขเรียก812 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องตุ๊กตาแก้ว / โดยเทนเนสซี วิลเลียมส์ ; สดใส พันธุมโกมล แปล.
ชื่อผู้แต่งวิลเลียมส์, เทนเนสซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2515.
เลขเรียกPS634 .ว66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องตุ๊กตาแก้ว = The glass menagerie / เทนเนสซี วิลเลียมส์ ; สดใส พันธุมโกมล, แปลและเรียบเ...
ชื่อผู้แต่งวิลเลียมส์, เทนเนสซี.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : ศิริพร, 2515.
เลขเรียก812 ว237บ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องตุ๊กตาแก้ว แปลจาก = The Class manageric / วิลเลียมส ; แปลโดย สดใส พันธุมโกมล
ชื่อผู้แต่งวิลเลียมส, เทนเนสซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศิวพร, 2515.
เลขเรียกPS634 ว714บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องตุ๊กตาแก้ว แปลจาก The Glass Menagerie โดย สดใส พันธุมโกมล / เทนเนสซี วิลเลียมส์
ชื่อผู้แต่งวิลเลียมส์, เทนเนสซี.
เลขเรียก810 ว37617บ 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครแปลเรื่อง รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา / ของ Tennessee Williams ; ผู้แปล นักศึกษาสาขาวรรณคดีและภาษ...
ชื่อผู้แต่งวิลเลี่ยมส์, เทนเนสซี่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ประจักษ์การพิมพ์, 2515.
เลขเรียกPS3545.I53 ร351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครแปลเรื่องวัยรุ่น = Ah, wilderness! / ของยูจีน โอนีล; แปลโดยสุชาวดี ตัณฑวณิช.
ชื่อผู้แต่งโอนีล, ยูจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519.
เลขเรียกAC 812 อ285บ 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเมือง (ก็) ของเรา : แม่สื่อสายใจ / ธอร์นตัน ไวลเดอร์ ; ปัทมานะ สุคนธมาน, ผู้แปล. -- แม่สื่อสาย...
ชื่อผู้แต่งไวลเดอร์, ธอร์นตัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520.
เลขเรียก812 ว 988 บ 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรถรางคันนั้นชื่อปรารถนา = A streetcar named desire / ของ เทนเนสซี่ วิลเลี่ยมส์ ; ผู้แปลและเรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งวิลเลี่ยมส์, เทนเนสซี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523.
เลขเรียกPS634.ว66 บ35 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรถรางคันนั้นชื่อปรารถนา = จากเรื่อง A streetcar named desire / ของ เทนเนสซี่ วิลเลี่ยมส์ ;ผู้แปล, ...
ชื่อผู้แต่งวิลเลี่ยมส์, เทนเนสซี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัยรุ่น = Ah, wilderness / โดย ยูจีน โอนีล ; สุขาวดี ตัณฑวนิช, แปล.
ชื่อผู้แต่งโอนีล, ยูจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519.
เลขเรียก812 อ974ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา