Found: 219  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์สองร้อยปีและพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 / ประจวบ กาญจนลาภ.
ชื่อผู้แต่งประจวบ กาญจนลาภ.
พิมพลักษณ์พระนคร : วุฒิสาส์น, [252-].
เลขเรียกDS570.3.พ73 ป214
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชนจำกัด, 2552.
เลขเรียกDS581.2 ง63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2510.
เลขเรียกPL4209.2.ร6 พ76,895.912 ร445บ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องอิเหนา / พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2.
ชื่อผู้แต่งอิเหนา
พิมพลักษณ์[พระนคร] : คุรุสภา, 2510.
เลขเรียก895.911 อ31บก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2511.
เลขเรียก895.911 ร262บ 2511
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2498.
เลขเรียก92 พ44พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) / อุดม เชยกีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2550.
เลขเรียกDS581.2 .อ73 2550,923.1593 อ446พ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุรัชกาลที่ 2 จ.ศ.1171-1173 / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระ 2310-2367.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2513.
เลขเรียกDS581.2 .พ76 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคลงปราบดาภิเศกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย / พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห...
ชื่อผู้แต่งนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2330-2394.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2516.
เลขเรียก895.911 น112คร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2511.
เลขเรียก929.7 ง 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจันทรเกษมฉบับพิเศษ ฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 ปีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2511]
เลขเรียก92 พ44จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย / จันทรเกษม ฉบับที่ 80 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2511.
ชื่อผู้แต่งจันทรเกษม.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2511].
เลขเรียก928.959 พ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย / ศรี เกศมณี, ผู้เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ, 2523.
เลขเรียกDS581.2 ห151 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูจิบัตรงานแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2527.
เลขเรียกDS581.21 .ส75 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานฉลองวันพระบรมราชสมภพ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
พิมพลักษณ์พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2511.
เลขเรียกDS570.3.พ74 อ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา