Found: 301  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสฤต / กุสุมา รักษมณี.
ชื่อผู้แต่งกุสุมา รักษมณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, 2534.
เลขเรียก891.2 ก484ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภควัทคีตา : บทเพลงแห่งองค์ภควัน = The Bhagavadgita / ของ มหาฤาษีกฤษณะ ไทวปายนวยาส ; แปลและเรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งมหาภารตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุจักร, 2528.
เลขเรียก891.2 ม 319 ภ 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาภารตะยุทธ์ / โดย ฐากูรราเชนทรสิงห์ ; แปลและเรียบเรียงโดย หลวงบวรบรรณรักษ์ (นิยม รักไทย)
ชื่อผู้แต่งมหาภารตะ
พิมพลักษณ์ธนบุรี : คลังวิทยา, 2514.
เลขเรียก891.2 ม 319 ม 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต / โดย กุสุมา รักษมณี.
ชื่อผู้แต่งกุสุมา รักษมณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2530].
เลขเรียกPL4226 ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิกรมจริต หรือ สิงหาสนทวาตริงศติกา / ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แม่คำผาง, 2547
เลขเรียก891.2 ศ111ว 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาพย์ มหาภารตะ เล่ม 1-4/ เรียบเรียงมาเล่าใหม่โดย วีระ ธีรภัทร
ชื่อผู้แต่งมหาภารตะ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรนิน, 2555.
เลขเรียก891.2 ว841ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวรรณคดีสันสกฤต / จำลอง สารพัดนึก.
ชื่อผู้แต่งจำลอง สารพัดนึก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกPK2911 .จ65 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถาสริคสาคร กถาบิฐ และกถามุข / พระยาอนุมานาราชธน.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2507.
เลขเรียก891.2 อ154ก 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถาสริตสาคร (สาครเป็นที่รวมกระแสนิยาย) กถาบิฐ และ กถามุข / โดย เสฐียรโกเศศ (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา 2531-2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, 2499
เลขเรียก891.2 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถาสริตสาคร : สาครเป็นที่รวมกระแสนิยาย ; กถาบิฐ ; และ, กถามุข / โดย เสฐียรโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน พระยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2499.
เลขเรียก398 อ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครุฑจับนาค, ชีมูตวาหนะ = Garuda clawed nagas, Jimutavahana / แปลโดย ละออ พะลายานนท์.
ชื่อผู้แต่งละออ พะลายานนท์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2501.
เลขเรียก891.2 ล 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครแปล : มหาภารตะ / ฌ็อง โกลด การิแยร์, เขียน : จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, แปล
ชื่อผู้แต่งการิแยร์, ฌ็อง โกลด ผู้แต่ง
เลขเรียก891.2 ก532ห 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภควัทคีตา = The bhagavadgita / ไทวปายนวยาส, มหาฤาษีกฤษณะ
ชื่อผู้แต่งสมภาร พรมทา, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2528
เลขเรียก891.2 ท97ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภตวัทคีตาพร้อมภาคผนวก / กฤษณไทวปายนวยาส, รจนา ; อินทรายุธ, แปล.
ชื่อผู้แต่งกฤษณาไทวปายนวยาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวาลัย, 2522.
เลขเรียก891.2 ก19ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหากาพย์มหาภารตะ / กฤษณะ ไทวปายนะ วยาส ; แปลโดย กฤษณา กุศลาศัย และ เรืองอุไร กุศลาศัย
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ ไทวปายนะ วยาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา สภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศอินเดีย, 2525
เลขเรียก891.2 ก281ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา