Found: 2,093  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวสู่ 1 ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรม 2554-2555 / กระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554.
เลขเรียกHM101 .ว633 2554
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตราไปรษณียากรไทย 2554 = Thai postage stamps 2011 / บริษัทไปรษณีย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บริษัท, [2555?].
เลขเรียกHE 6185 .T5 ต17ต 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 / กระทรวงการคลัง.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ก171ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 14 ธันวาคม 2554 - 14 มีนาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่ : ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLG395.T5S5 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2554.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สำนักงานราชเลขาธิการ, 2555.
เลขเรียกJQ 1746 ภ459 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554 / กระทรวงแรงงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกบ ก171ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553-2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มาลี หังสพฤกษ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.
เลขเรียกรป ร225 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 / สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ส225ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ก19ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554/.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2555].
เลขเรียกS 293 ร451 [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554-2555.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 14 ธันวคม 2554 - 14 มีนาคม 2555 จังหว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก, 2555.
เลขเรียก630.7074 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2554 (1 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555.
เลขเรียกLB2341.8 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2554-2555 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. [book].
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2554.
เลขเรียก915.9304 ก454ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา