Found: 60,019  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ร221ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / กระทรวงแรงงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ก171ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ม192ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ม192ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ม192ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ม192ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ส142ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ม192ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551/ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.
ชื่อผู้แต่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ธ152ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551/ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกรป ม192ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2551 / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2551 (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกZ5055.T5C8 น594 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวิชาการและวิจัย ประจำปี 2551 25 กรกฎาคม 2551 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและวิจัย ประจำปี 2551 : (2551 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกZ5055.T5 ก471ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รัชตมงคล 25 ปีมหาวิทยาลัยคริสเตียน" วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก378.04 ร 369 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม 2551-2552 / กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียกDS568 ก187 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม 2551-2552 / กระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551.
เลขเรียกHM101 .ว633 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา