Found: 52,395  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / กรมชลประทาน.
ชื่อผู้แต่งกรมชลประทาน.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ก17ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษา 2555 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกบ ม192ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / กระทรวงแรงงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ก171ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ม192ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ม192ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ม192ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ม192ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ม192ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ม192ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / สำนักงบประมาณ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงบประมาณ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ส225ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / ไปรษณีย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งไปรษณีย์ไทย.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกรป ป297ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดถึงอาจารย์ / มหาวิทยาลัยรังสิต.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555.
เลขเรียกCT203 ค439 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สำนักเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกบ ส225ง 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีราคาสินค้า 2555 / ขอนแก่น คลังนานาธรรม.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่น คลังนานาธรรม, 2555.
เลขเรียก658.816 ด177 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกธรรมศาสตร์ 2555 / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศษสตร์.
ชื่อผู้แต่งสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์; 2555.
เลขเรียกบ ส18บ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา