Found: 537  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSheng huo pian = Life / Zhang Binyan, Dong Xinying bian yi.
ชื่อผู้แต่งZhang, Binyan.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2004.
เลขเรียกBF575.S39 Z47 2004,158.121 Sh546S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoul wisdom : practical treasures to transform your life / Zhi Gang Sha.
ชื่อผู้แต่งSha, Zhi Gang.
พิมพลักษณ์New York : Atria Books, 2008.
เลขเรียก204.4 S524S
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTao : the pathless path / by Osho.
ชื่อผู้แต่งOsho 1931-1990
พิมพลักษณ์New York : Renaissance Books, 2002.
เลขเรียกBL1900.L26 O81t 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe power of Soul : the way to heal, rejuvenate, transform, and enlighten all life / Zhi Gang Sha.
ชื่อผู้แต่งSha, Zhi gang.
พิมพลักษณ์New York : Atria Paperback, 2009.
เลขเรียก204.4 S524P
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIn this very life : the liberation teachings of the Buddha / Sayadaw U. Pandita ; translated by Ve...
ชื่อผู้แต่งPandita bivamsa, U. 1921-
พิมพลักษณ์Boston : Wisdom Publications, 1992.
เลขเรียกBQ5395 P3,291.4/3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIn this very life : the liberation teachings of the Buddha / Sayadaw U Pandita ; translated by Vener...
ชื่อผู้แต่งPandita bivamsa Sayadaw u.
พิมพลักษณ์Kandy, Sri Lanka : Buddhish Publication Society, 1992, c1991.
เลขเรียกBQ5395 .P189,294.34 Pa189I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLama Zopa Rinpoche making life meaningful / Nicholas Ribush.
ชื่อผู้แต่งRibush, Nicholas.
พิมพลักษณ์Taipei, Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 2007.
เลขเรียกBQ7085 R486L 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA 2nd helping of chicken soup for the soul : 101 more stories to open the heart and rekindle the sp...
พิมพลักษณ์Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, c1995.
เลขเรียกBL624 S445 1995
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA 4th course of chicken soup for the soul : 101 stories to open the heart and rekindle the spirit /...
พิมพลักษณ์Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, c1997.
เลขเรียกBL624 .F68 1997,158.128 Fo781 1997 21
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA 5th portion of chicken soup for the soul : 101 more stories to open the heart and rekindle the sp...
พิมพลักษณ์Deerfield Beach, Fla. : Health Communication, c1998.
เลขเรียกBL624 .F34 1998,158.128 Fi469 1998 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMŏmch'umyŏn, piroso poinŭn kŏttŭl = 멈추면, 비로소 보이는 것들 : 혜민 스님 과 함께 하는 내 마음 다시 보기 / Hyemin, U Ch'a...
ชื่อผู้แต่งHyemin.
พิมพลักษณ์Seoul : Ssaem aen P'ak'ŏsŭ, 2012.
เลขเรียก294.34 Hy995M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe life of the spirit and the life of today / Evelyn Underhill.
ชื่อผู้แต่งUnderhill, Evelyn 1875-1941.
พิมพลักษณ์San Francisco : Harper & Row, 1986, c1949.
เลขเรียกBV4501 U55l 1949
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDestiny, freedom, and the Soul : what is the meaning of life? / Osho.
ชื่อผู้แต่งOsho 1931-1990.
พิมพลักษณ์New York : St. Martin's Griffin, c2010.
เลขเรียกBP605.R34 O82d 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpiritual literacy : reading the sacred in everyday life / Frederic and Mary Ann Brussat
ชื่อผู้แต่งBrussat, Frederic
พิมพลักษณ์New York : Touchstone, 1998, c1996
เลขเรียกBL624 B912s 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe human spirit / Ann Ree Colton.
ชื่อผู้แต่งColton, Ann Ree.
พิมพลักษณ์Glendale, Calif. : ARC, 1977, c1969.
เลขเรียกBV4501 C64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา