Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAju kabyŏun kittʻŏl hana : Kong Chi-yŏng esei = 아주 가벼운 깃털 하나 : 공 지영 에세이 / Kong Chi-yŏng.
ชื่อผู้แต่งKong, Chi-yŏng.
พิมพลักษณ์seoul : Hanʼgyŏre, 2016.
เลขเรียก895.7 Ko82A 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn toendago haji malgo ani rago haji malgo : Im Yun-t'aek esei = 안 된다고 하지 말고 아니 라고 하지 말고 : 임 윤택 에세이 ...
ชื่อผู้แต่งIm, Yun-t'aek.
พิมพลักษณ์Seoul : Haenaem, 2012.
เลขเรียก895.7 Im31T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic academic Korean writing = 학문적 글쓰기의 기초 / Kim, Sung-Ju, Choi, Yong-Kon, Sung-Joo Kim.
ชื่อผู้แต่งKim, Sung-ju.
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo publishing, 2015.
เลขเรียก808.066 Ki49B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeautiful Hanshi = 아름다운 한시 / Lee Jung-Ran.
ชื่อผู้แต่งLee, Jung-ran.
พิมพลักษณ์Seoul : Yemundang, 2003.
เลขเรียก895.7 Le478B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChejŏng chip = 제정 집 / Yi Tal-ch'ung.
ชื่อผู้แต่งYi, Tal-ch'ung.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
เลขเรียก895.7108 Yi44C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEstablishing Korean literature canons for Korean language education as a foreign language in Korea, ...
ชื่อผู้แต่งYun yŏ-t'ak.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2015.
เลขเรียก895.7 Yu95E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHerbaceous house : Korean classical anthology = 허백당시집 :한국고전선집 / Sung Hyun.
ชื่อผู้แต่งSung, Hyun.
พิมพลักษณ์Seoul : Institute for the Translation of Korean Classics, 2017.
เลขเรียก895.732 Su958H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHyŏngjae sijip = 형재 시집 / Yi Chik, Ha Chŏng-sŭng.
ชื่อผู้แต่งYi, Chik.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2012.
เลขเรียก895.7108 Yi44H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI'm a god, eating a goblet! : Read our classics fun = 나는야, 이야기 먹는 도깨비! : 우리 고전 재미있게 읽기 / Park Hei ...
ชื่อผู้แต่งPark, Hei fang.
พิมพลักษณ์Seoul : Korea Classic Translation Agency, 2016.
เลขเรียก895.7 Pa235I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIkta : Kim Yŏng-ha wa hamkke hanŭn yŏsŏt nal ŭi munhak t'amsa = 읽다 : 김 영하 와 함께 하는 여섯 날 의 문학 탐사 ...
ชื่อผู้แต่งKim, Young-ha 1968-.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2015.
เลขเรียก895.7 Ki49I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInjae yugo = 인재유고 / Yi Chong-hak ; Kim Tong-uk omgim.
ชื่อผู้แต่งYi, Chong-hak 1361-1392.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2012.
เลขเรียก895.7 Yi51I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJung, sing a person = 정, 사람을 노래하다 / Korean Classical Translation Agency.
พิมพลักษณ์Seoul : Korean Classical Translation Agency, 2016.
เลขเรียก895.711 Ju95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKoun chip = 고운 집 / Ch'oe Ch'i-wŏn ; Yi Sang-hyŏn.
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Ch'i-wŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2015.
เลขเรียก895.708 Ch545K 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKŭ ŏlmana choŭlkka : Tasan Chŏng Yag-yong ŭi yuk'waehan sangsang = 그 얼마나 좋을까 : 다산 정약용의 유쾌한 상상 ...
ชื่อผู้แต่งChŏng, Yag-yong.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2017.
เลขเรียก895.71 Ch548K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKŭbam sijip = 급암 시집 / Min Sa-p'yŏng ; Yu Ho-jin.
ชื่อผู้แต่งMin, Sa-p'yŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
เลขเรียก895.7108 Mi663K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา