Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานพิมพ์แบบมืออาชีพด้วย Indesign CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และมนัสสินี ล่...
ชื่อผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทรีไวว่า, 2558.
เลขเรียกZ253.532.A34 พ553,006.68 พ115ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วย InDesign CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และมนัสส...
ชื่อผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558
เลขเรียกT385 พ-ส 2558,006.686 พ115ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
ชื่อผู้แต่งดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกT58.64 ด521 2558,025.04 ด72ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา