Found: 723  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
722
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปโรงเรียน / สองขา ; ปรีชา ดวงทอง, ภาพ
ชื่อผู้แต่งสองขา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554.
เลขเรียก028.5 ส221ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
723
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไมโครโปรเซสเซอร์ = Microprocessor / ธีรวัฒน์ ประกอบผล
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ ประกอบผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2551.
เลขเรียกQA76 ธ74,004.16 ธ37ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา