Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCach viet ten dia li nuoc ngoai va Viet Nam / Nguyen Nhuy.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Nhuy
พิมพลักษณ์TP. Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia, 2007
เลขเรียก495.922 Ng576C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDan luan ngon ngu hoc / Nguyen Thien Giap, Doan Thien Thuat, Nguyen Minh Thuyet.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Giap Thien.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng499D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNgon Ngu Bao Chi : nhung van de co ban / Nguyen Duc Dan.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Duc Dan
พิมพลักษณ์TP. HCM : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng576N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet 2 : tap mot / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ti562T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet : Tap hai / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Echecational Publishing House, 2007.
เลขเรียก495.922 Ti562H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet : Tap hai / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Echecational Publishing House, 2007.
เลขเรียก495.922 Ti562T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet : Tap mot / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ti562H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet : trinh do A / Doan Thien Thuat.
ชื่อผู้แต่งDoan, Thien Thuat
พิมพลักษณ์Ha Noi : VIen Viet Nam Hoc & Khoa Hoc Phat Trien, 2007
เลขเรียก495.922 Do631T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet thuc hanh / Nguyen Minh Thuyet, Nguyen Van Hiep.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Thuyet Minh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet thuc hanh : va soan thao van ban / Nguyen Cong Duc, Nguyen Kien Truong.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Cong Duc
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu ngoai lai trong tieng viet / Nguyen Van Khang.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Van Khang
พิมพลักษณ์Cong ty CP : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng499T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา