Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet 3 : tap hai / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2006.
เลขเรียก495.922 Ti443T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet : cho nguoi nuoc ngoai trinh do nang cao / Trinh Duc Hien, Dinh Thanh Hue, Do Thi Thu.
ชื่อผู้แต่งTrinh, Duc Hien
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2005.
เลขเรียก495.922 Tr736T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet : Tap hai / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Echecational Publishing House, 2007.
เลขเรียก495.922 Ti562H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet : Tap hai / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Echecational Publishing House, 2007.
เลขเรียก495.922 Ti562T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet : Tap mot / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ti562H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet : trinh do A / Doan Thien Thuat.
ชื่อผู้แต่งDoan, Thien Thuat
พิมพลักษณ์Ha Noi : VIen Viet Nam Hoc & Khoa Hoc Phat Trien, 2007
เลขเรียก495.922 Do631T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet cho nguoi nuoc ngoai = Vietnamese for foreigners / Nguyen Anh Que.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Que Anh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa-Thong Tin Ha Noi, 2005.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet cho nguoi nuoc ngoai = Vietnamese for foreigners / Nguyen Anh Que.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Que Anh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa-Thong Tin Ha Noi, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet thuc hanh / Nguyen Minh Thuyet, Nguyen Van Hiep.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Thuyet Minh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet thuc hanh : va soan thao van ban / Nguyen Cong Duc, Nguyen Kien Truong.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Cong Duc
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu loai tieng viet hien dai / Le Bien.
ชื่อผู้แต่งLe, Bien.
พิมพลักษณ์Da Nong : Nha Xuat Ban Giao Duc, 1999.
เลขเรียกPL4374 .L41 1999,495.922 Le433T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu ngoai lai trong tieng viet / Nguyen Van Khang.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Van Khang
พิมพลักษณ์Cong ty CP : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng499T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu tieng viet / Hoang Van Hanh, Ha Quang Nang, Nguyen Van Khang.
ชื่อผู้แต่งHoang, Van Hanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, 1998.
เลขเรียก495.922 Ho678T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu vung hoc tieng viet / Nguyen Thien Giap.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Giap Thien.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2005.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVui hoc tieng viet / Nguyen Thi Thuy, Le Minh Thu.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Thi Thuy
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Su Pham, 2006.
เลขเรียก495.922 Ng499V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา