Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล M-GRM ด้วยการประยุกต์วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงพยากรณ์แบ...
ชื่อผู้แต่งเกียรติขร โสภณาภรณ์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก519.5 ก852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องชีววิทยาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย [Sound Recording] / วิรุฬห์ สุวรรณกิตติ
ชื่อผู้แต่งวิรุฬห์ สุวรรณกิตติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2514
เลขเรียก574 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ หน่วยที่ 9-12 [Sound Recording] / สาขาวิชาศึกษาศาสต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2526
เลขเรียก574 ส41บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เรื่องสิ่งแวดล้อมตอนที่ 2 ชั้นประถมปีที่4 [Sound Recording] / วิชาการ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2522
เลขเรียก500 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา