Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้แกนปลาหมึกโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / พจนา ธิบดี
ชื่อผู้แต่งพจนา ธิบดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก549.23 พ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบวัดรังสีแบบซินทิลเลชันสำหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา / ทัศนีย์ ทองทวี
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ทองทวี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก539.72 ท364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมรายวิชาสถิติพื้นบาน 1 (Elementary statistics I) ผ่านระบบ internet / ดวงสมร แป้งห...
ชื่อผู้แต่งดวงสมร แป้งหอม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544
เลขเรียก519.5 ด231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการลดปริมาณโลหะหนักโดยใช้ลำเจียก / บรรพต อ่อนส้มกิจ
ชื่อผู้แต่งบรรพต อ่อนส้มกิจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก584.66 บ176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แคดเมียมด และเหล็ก ในน้ำแข็งที่จำหน่ายใน อ.เมือง จ.นครปฐม โดยใช้อะตอมมิกแอบ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา บุตรแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก551.46 ร623ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสเตียรอยด์ในยาชุด ที่มีจำหน่ายใน อ.เมือง จ.นครปฐม ด้วยเทคนิค TLC และ HPLC / อำไพ ...
ชื่อผู้แต่งอำไพ ทองยินดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก572.579 อ695ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณแอสปาร์เทมในเครื่องดื่มพลังงานต่ำด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง / หนึ่ง...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย แก้วเกตุมณี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก547.781 ห159ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณกรดโพรพิโอนิกในขนมปังด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / แพรววิไล ทวยเจริญ
ชื่อผู้แต่งแพรววิไล ทวยเจริญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก546.24 พ964ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณกรดไฟติกในปลาทูน่าในน้ำมันพืชบรรจุกระป๋องโดยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออนลบ / อมรรัตน์...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ โพรามาต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก597.78 อ286ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และเหล็กในสาหร่ายอบกรอบ โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอฟร์พชันส...
ชื่อผู้แต่งประภากร ชิ้นฮะง้อ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก589.3 ป341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณสารสเตียรอยด์ Prednisolone และ Dexamethasone ที่ปนเปื้อนในยาลูกกลอนในเขตอำเภอเมื...
ชื่อผู้แต่งวงค์ดาว แซ่จึง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก572.579 ว112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในหอยโดยวิธีเจลดาลห์ล / ศศิธร แก้วยิ้ม
ชื่อผู้แต่งศศิธร แก้วยิ้ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก594 ศ291ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักแคดเมียม ตะกั่ว และโครเมียมในน้ำดื่มที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปร...
ชื่อผู้แต่งอำภา แสงภู่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก553.7 อ698ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครปฐม / ดวงธิดา ศิริธรร...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ศิริธรรมขันติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก553.93 ด193ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาสารเฮสเปอริดินจากเปลือกส้มโอและส้มเขียวหวาน / สันติยา เกิดโพธิ์ชา
ชื่อผู้แต่งสันติยา เกิดโพธิ์ชา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก583.77 ส584ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา