Found: 50,728  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
50,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เท้า = The walking stick / วินสตัน มอด์สเลย์ เกรแฮม ; แปลโดย มัทนี เกษกมล
ชื่อผู้แต่งเกรแฮม, วินสตัน มอด์สเลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิยะสาส์น, [25--]
เลขเรียก823.912 ก762ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เท้าตีสุนัข / กัวจิ้งอวี่ ; เรืองชัย รักศรีอักษร แปล
ชื่อผู้แต่งกัว, จิ้งอวี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกPL2938.5.O54 ม93,895.13 ก412ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
50,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เมือง / โดย โสภาค สุวรรณ (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ ศรีโสภาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2540
เลขเรียก895.913 ส862ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
50,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เมืองหนาว / ศิริมา อภิจาริน.
ชื่อผู้แต่งศิริมา อภิจาริน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกไม้, 2520.
เลขเรียก895.913 ศ373ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
50,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เมืองหนาว / สิริมา อภิจาริน
ชื่อผู้แต่งสิริมา อภิจาริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2547.
เลขเรียก895.913 ส732ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เรียวอันสุดท้าย / นิมิตร ภูมิถาวร.
ชื่อผู้แต่งนิมิตร ภูมิถาวร 2478-2524.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520.
เลขเรียกPL4209.น6 ม9 2520,895.913 น36มร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เลื้อย / สุภาว์ เทวกุล
ชื่อผู้แต่งสุภาว์ เทวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์, 2523.
เลขเรียก895.913 ส46มล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
50,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ไกลต้น / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์.
ชื่อผู้แต่งนิเวศน์ กันไทยราษฎร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาชัย : เคล็ดไทย [จัดจำหน่าย], 2528.
เลขเรียก895.913 น37ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
50,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไรท์เตอร์ / บรรณาธิการ บินหลา สันกาลาคีรี, วรพจน์ พันธุ์พัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารไรท์เตอร์, 2556.
เลขเรียกPL4209 ร9 2556,808 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
50,667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไร้เสน่หา / ว.วินิจฉัยกุล
ชื่อผู้แต่งว. วินิจฉัยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2547.
เลขเรียก895.913 ว111รส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50,668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไลอ้อนบอย / เขียนโดย ซิซู คอร์เดอร์, แปลโดย วลีพร หวังซื่อกุล
ชื่อผู้แต่งคอร์เดอร์, ซิซู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์อินเตอร์เนชั่นแนล, 2546.
เลขเรียกPZ90.T5 ค188,823.914 ค188ล ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
50,669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไลอ้อนบอย 2 : การไล่ล่า/ เขียนโดย ซิซู คอร์เดอร์, แปลโดย วลีพร หวังซื่อกุล
ชื่อผู้แต่งคอร์เดอร์, ซิซู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์อินเตอร์เนชั่นแนล, 2547.
เลขเรียกPZ90.T5 ค188 ล.2,823.914 ค188ล ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
50,670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไลอ้อนบอย. 3, เปิดเผยความจริง = Lionboy : the truth / Zizou Corder เขียน ; วลีพร หวังซื่อกุล แปล
ชื่อผู้แต่งคอร์เดอร์, ซิซู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียก823.914 ค188ล ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา