Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว สุชาติ คุ้มมะณี.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ คุ้มมะณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี ไอดีซีฯ 2562
เลขเรียกQA76.73.พ93 ส726 2562,005.13 ส761บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBig data analytics เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์.
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ พรหมวิอินทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562.
เลขเรียกQA76.9.B45 ว321 2562,005.7 ว321บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBig data series I : Introduction to a big data project ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า / อสมา กุลวานิชไช...
ชื่อผู้แต่งอสมา กุลวานิชไชยนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [จัดจำหน่าย], 2562
เลขเรียกQA76.9.B45 อ443ป 2562,005.7 อ443บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBig data series III : big data in real cases / อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
ชื่อผู้แต่งอสมา กุลวานิชไชยนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2562.
เลขเรียกQA76.9.B45 อ443,005.7 อ443บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBig data ดัดจริต / โดย Seth Stephens-Davidowitz ; เรียบเรียงโดย ธนกร นำรับพร.
ชื่อผู้แต่งสตีเฟนส์-เดวิโดวิตซ์, เซท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก005.7 ส172บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcel expert skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ด211อ,005.369 ด172อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร = Internet of things / ชัชชัย คุณบัว
ชื่อผู้แต่งชัชชัย คุณบัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
เลขเรียกTK5105.8857 ช353 2562,004.678 ช353อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSketchUp 2019 / เอกชัย นันทพลชัย.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย นันทพลชัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก006.68 อ512ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเกม 2D ด้วยภาษาจาวาร่วมกับเฟรมเวิร์ค libGDX / พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งพันทิพย์ คูอมรพัฒนะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก005.133 พ115ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python / สุพจน์ สง่ากอง.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ สง่ากอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562.
เลขเรียกQA76.73.P98 ส826 2562,005.133 ส826ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล / จิรพล สังข์โพธิ์, ศราวุธ แรมจันทร์
ชื่อผู้แต่งจิรพล สังข์โพธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกQA76.73.พ93 จ643 2562,005.133 จ496ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืดตะลุยวิทย์ ตอน Coding เกมทะลุจอ / Story box, เขียน ; Ryu, Soo-hyung, ภาพประกอบ ; วลี...
ชื่อผู้แต่งสตอรีบอกซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562
เลขเรียก003.54 ส169ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / ธีรวัฒน์ ประกอบผล เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ ประกอบผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562
เลขเรียกQA76.73.C15 ธ647 2562,005.133 ธ647ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular / ศุภชัย สมพานิช.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2562.
เลขเรียกTK 5105.8883 ศ46 2562,005.276 ศ684ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา