Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเกม 2D ด้วยภาษาจาวาร่วมกับเฟรมเวิร์ค libGDX / พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งพันทิพย์ คูอมรพัฒนะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก005.133 พ115ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python / สุพจน์ สง่ากอง.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ สง่ากอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562.
เลขเรียกQA76.73.P98 ส826 2562,005.133 ส826ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชีย เพรส (1989), 2562.
เลขเรียกQA76.73.พ93 ป464 2562,005.133 ป362พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยต่อและจุดตัด อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี : รวมบทความเนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กัลยาณมิตรและลูกศิษย์ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2562.
เลขเรียก089.95911 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข็ม : สำรวจปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ. 2552-2561 / บรรณาธิการ ทัศนีย์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2562.
เลขเรียก028 ข56 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจียระไนเพชร : รวมรายงานผลการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านระบบ Multi-Mentoring Syst...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.); 2562.
เลขเรียก001.42 ว237จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา