Found: 429  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYour English 8 / Mildred A.Dawson and Georgiana Newman
ชื่อผู้แต่งDawson, Mildred a.
พิมพลักษณ์San Diego, CO : Coronado, 1984
เลขเรียก808.042 D272y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYu fa xiu ci zuo wen / Zhu Cle Xi
ชื่อผู้แต่งZhu Cle Xi.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Jiao Yu, 1984
เลขเรียก808.04951 Z63y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYu wen / by Li Ying Hua ; Wang Zheng Tang and Liu Rui Ling
ชื่อผู้แต่งLi Jing Hua.
พิมพลักษณ์[s.l.] : Hua Xue Gone Ye Chu Ban She, 1983
เลขเรียก895.1 L693y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYu wen gu dai wen xue
พิมพลักษณ์Bei Jing : Hua Xue Gong Ye, 1983
เลขเรียก895.1 Y94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYue du yi xic zuo / Xia Gai Zun Ye Shao Jun
ชื่อผู้แต่งXia Gai Zun Ye Shao Jun.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Guang Hua Shu Dian, 1977
เลขเรียก808.4 X9437y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYue du yu xie zuo / Zhong Hua Han Shou
ชื่อผู้แต่งZhong Hua Han Shou.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Shang Wu, 1980
เลขเรียก808.04951 Z63y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZai san hao de dao lu shang / Kong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao
ชื่อผู้แต่งKong Qing Tuan Chang Yang Xue Xiao.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai, 1984
เลขเรียก895.1 K82z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhan guo ce / Liu Xiang
ชื่อผู้แต่งLiu Xiang.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Gu Ji, 1985
เลขเรียก895.1 L783z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhan guo che xuanyu / He De Yang
ชื่อผู้แต่งHe De Yang.
พิมพลักษณ์Ju Nan : Shan Dong Jiao Yu6c1983
เลขเรียก895.1 H432z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhang guo jin dai shi jian yao du ben
พิมพลักษณ์Beijing : Ging Hua Da Xue, 1984
เลขเรียก808.88 Z63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
416
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De
ชื่อผู้แต่งYan Cun De.
พิมพลักษณ์Ha''cr Ben : Hei Long Jiang, 1983
เลขเรียก809 Y21z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
417
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei
ชื่อผู้แต่งValagatott Muvei.
พิมพลักษณ์Bei Jing : Ren Min Wen Zue, 1984
เลขเรียก895.1301 V136z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
418
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun
ชื่อผู้แต่งDian Chun Xun.
พิมพลักษณ์Tai Zhong : Lan Deng Wen Hua shi ye, 1987
เลขเรียก895.109 D538z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
419
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo gu dian wen xue xin bian
พิมพลักษณ์Taiwan : Yi Qun Shi Dian, 1988
เลขเรียก895.1 Z63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
420
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo shu fa li lun ti xi / Xiong Qin Ming
ชื่อผู้แต่งXiong Qin Ming.
พิมพลักษณ์[s.l.] : [s.n.], [198-]
เลขเรียก808.04951 X9437z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา