Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหอตะวันตก / หวางสือฟู่ วาดภาพโดย หวางซูฮุย
ชื่อผู้แต่งหวางสือฟู่.
พิมพลักษณ์ฮ่องกง : ไห่เฟิง, [252-]
เลขเรียก895.12 ห363ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห่วงหาอาทร / โดย ดาลิล ยิบราน และ มารีน ฮัสเคิล แปลโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, สมเกียรติ สุขโข และ "พ...
ชื่อผู้แต่งดาลิล ยิบราน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2527
เลขเรียก808.86 ย287ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสี่เหลี่ยม / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
ชื่อผู้แต่งนิเวศน์ กันไทยราษฎร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมสถาปนา, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก895.913 น37ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรศาสตร์นิพนธ์ 3 : รวมบทความทางภารตวิทยา / สุภาพรรณ ณ บางช้าง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
เลขเรียก891.2072 อ467
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินทบัตถา กูณวงศ์ (วรรณกรรมพื้นบ้าน) / ภูมิจิต เรืองเดช
ชื่อผู้แต่งภูมิจิต เรืองเดช
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, 25-
เลขเรียก895.911 ภ747อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับการส่งออก / ปรีดา ชนะกร.
ชื่อผู้แต่งปรีดา ชนะกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มณีทัศน์, ม.ป.ป.
เลขเรียก8.2.6 ป173ค ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเยินเงาสลัว = In praise of Shadows / จุนิจิโร ทานิซากิ ; แปลโดย สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ
ชื่อผู้แต่งจุนิจิโร ทานิซากิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, 2528
เลขเรียก895.608031 จ636ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล พ.ศ.2522 ถึง 2531
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
เลขเรียก895.91408 ร823
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 16 มกรา / อายน์ แรน แปลโดย วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา
ชื่อผู้แต่งแรน, อายน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสรนักขาย, [25--]
เลขเรียก822 ร915ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วรรณกรรมเยาวชน/ ปทิตตา พูพะเนียด
ชื่อผู้แต่งปทิตตา พูพะเนียด
พิมพลักษณ์นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
เลขเรียก808.068 ป153อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฮนส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน / แฮร์ลิง นีลเสน แปลโดย แม้นมาส ชวลิต
ชื่อผู้แต่งนีลเสน, แฮร์ลิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531
เลขเรียก809 น718ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคลงกลบทมธุรสอักษรา 2 / อารยะ คชทีป ; รวบรวม
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียก895.911 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2533
เลขเรียก895.911 ส243ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคลงหงส์ผาดำ / ทวี สว่างปัญญางกูร
ชื่อผู้แต่งทวี สว่างปัญญางกูร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการตำรามหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
เลขเรียก895.911 ท187ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคลงเรื่องรามเกียรติ์ จารึกอยู่ที่เสาพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2508
เลขเรียก895.911 ค968
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา