Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน / ตาแป๋วมองโลก
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก
เลขเรียก895.914 ต335ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 1/2 ริกเตอร์ / อนุสรณ์ ติปยานนท์
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ติปยานนท์
เลขเรียก895.913 อ231ป 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow i love my mother / ภาริอร วัชรศิริ
ชื่อผู้แต่งภาริอร วัชรศิริ (พาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกPL4209.4.ภ67 ฮ65,895.914 ภ468ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรงพยัคฆ์ / มิถุนา ; รัชนก นามทอน, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งมิถุนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านวรรณกรรม, 2559.
เลขเรียก895.913 ม575ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอม = Uncle Tom's cabin / แฮเรียต บีชเช่อร์ สโตว์, เขียน ; อ. สนิทวงศ์, เขียน
ชื่อผู้แต่งสโตว์, แฮเรียต บีชเช่อร์
เลขเรียก813.3 ส176ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัปตันเม็ดทราย = Capitaes da areia / Jorge Amado ; กอบชลี, แปลจากภาษาโปรตุเกส
ชื่อผู้แต่งอะมาดู, ฌอร์จ
เลขเรียก869.3 อ463ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาดนัดบนดอย / รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อผู้แต่ง'รงค์ วงษ์สวรรค์ 2475-2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะไรท์เตอร์ ซีเคร็ท, 2559.
เลขเรียกPL4209.4.ร22 ก62,808.831 ณ172ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกานท์ในกาล : รวมบทร้อยกรองบันทึกมุมมองและความทรงจำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2558 / ชัชพล ไชยพร
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, 2559.
เลขเรียกPL4209.1.ช62 ก67,808.81 ช356ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก = South of the border, west of the sun / โดย ฮารูกิ มูราคามิ ; แปลโด...
ชื่อผู้แต่งมูราคามิ, ฮารูกิ ค.ศ. 1949-
เลขเรียก895.635 ม681กร 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา / อรุณวดี อรุณมาศ
ชื่อผู้แต่งอรุณวดี อรุณมาศ
เลขเรียก895.913 อ415ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและลีลาในบทกวีแสดงภูมิปัญญาต่างถิ่นต่างสมัย : "โคลงโลกนิติ" กับ "ลูกหลานย่า...
ชื่อผู้แต่งวิภาพ คัญทัพ ผู้แต่ง
เลขเรียก895.911009 ว648ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านทำนองร้อยกรองไทย / นันทา ขุนภักดี
ชื่อผู้แต่งนันทา ขุนภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2559.
เลขเรียกPL4158 น626,808.545 น426ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเรือปีศาจ = The last voyage of the ghost ship / Gabriel Garcia Marquez ; ...
ชื่อผู้แต่งการ์เซีย มาร์เกซ, กาเบรียล ค.ศ.1927-2014.
เลขเรียก863.0108 ก449ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา