Found: 124  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟังให้เก่งเป็น 2 เท่า / โรเบิร์ต แอลมอนต์โกเมอรี่ แปลโดย วีรชัย ตันติวีระวิทยา
ชื่อผู้แต่งมอนต์โกเมอรี่, โรเบิร์ต แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531
เลขเรียก808.59 ม263ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นความหลัง / เสฐียรโกเศศ
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศึกษิตสยาม, [251-]
เลขเรียก809 ส893ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นความหลังพระยาอนุมานราชธน / เสฐียรโกเศศ
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2528
เลขเรียก809 ส893ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหากาพย์มหาภารตะ / กฤษณะ ไทวปายนะ วยาส ; แปลโดย กฤษณา กุศลาศัย และ เรืองอุไร กุศลาศัย
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ ไทวปายนะ วยาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา สภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศอินเดีย, 2525
เลขเรียก891.2 ก281ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวบรวม กลอน เรียงความ ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานนิสิตสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขเรียก895.911 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องสั้น ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน / โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ พลตรี หลวง 2441-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562.
เลขเรียกPL4209.ว6 ร543,891.91301 ว527ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลวรรณกรรมในประเทศไทย : ประวัติและรายชื่อที่ชนะการประกวด [พ.ศ.2450-2522] / โดย นวลจันทร์ รัตนากร...
ชื่อผู้แต่งนวลจันทร์ รัตนากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2522
เลขเรียก895.91009 น315ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรุไบยาต / โอมาร์ คัยยาม แปลโดย สิน ทองดี
ชื่อผู้แต่งโอมาร์ คัยยาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียนเจริญพานิช, 2523
เลขเรียก891.5 อ981ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องละครโทรทัศน์ / วิม อิทธิกุล
ชื่อผู้แต่งวิม อิทธิกุล
พิมพลักษณ์พระนคร : มงคลการพิมพ์, [25--]
เลขเรียก808.22 ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมสุโขทัย / สิทธา พินิจภูวดล
ชื่อผู้แต่งสิทธา พินิจภูวดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519
เลขเรียก895.9101 ส719ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมไทยปัจจุบัน / ประทีป เหมือนนิล
ชื่อผู้แต่งประทีป เหมือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2523
เลขเรียก809.0904 ป278ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีศาสนา : การศึกษาขั้นพื้นฐาน / เสาวภา ธานีรัตน์
ชื่อผู้แต่งเสาวภา ธานีรัตน์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2529
เลขเรียก809.93382 ส943ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณสาส์นสำนึก : ความสำนึกในอิทธพลสื่อสาส์นของหนังสือ / สุภา ศิริมานนท์
ชื่อผู้แต่งสุภา ศิริมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2529
เลขเรียก808.88 ส837ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [253-]
เลขเรียก808.85 ว461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวาทศิลป์ อนุสรณ์วันอำลาชีวิตราชการของ อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว / ล้อม เพ็งแก้ว
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, / ม.ป.ป.
เลขเรียก808.88 ล157ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา