Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทร้อยกรองเชิดชูเกียรติ : ครูผู้สอนมวยไทยและบุคคลผู้มีบทบาทเด่นในการส่งเสริมและเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมด้...
ชื่อผู้แต่งกัญญา บุรีรัตน์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552.
เลขเรียก808.1 ก113บ 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิ้นนางผมหอม : เอกสารวิชาการลำดับที่ 2 / อนุชา ประชานอก, ศุภฤกษ์ หมื่นปลา.
ชื่อผู้แต่งอนุชา ประชานอก.
พิมพลักษณ์นครพนม : หจก.สมศักดิ์การพิมพ์ , 2561.
เลขเรียก895.91 อ096พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นพังคีฮอกด่อน : เอกสารวิชาการลำดับที่ 3 / อนุชา ประชานอก.
ชื่อผู้แต่งอนุชา ประชานอก.
พิมพลักษณ์นครพนม : หจก.สมศักดิ์การพิมพ์ , 2561.
เลขเรียก895.91 อ096พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมฮิตพระพยอม 2-3-4 / พระพยอม กัลยาโณ ; สมคิด ลวางกูร, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพระพยอม กัลยาโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์, [2549].
เลขเรียก808.87 พ169ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องสั้น ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน / โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ พลตรี หลวง 2441-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562.
เลขเรียกPL4209.ว6 ร543,891.91301 ว527ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ / วศินรัฐ นวลศิริ
ชื่อผู้แต่งวศินรัฐ นวลศิริ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โฟกัสมาสเตอร์พริ้นต์, 2562
เลขเรียกPS169.E25 ว56 2562,823 ว56ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2555 / สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555.
เลขเรียก895.91 ว242 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรภู่สอนหญิง / นล นรากร.
เลขเรียก895.911 น283ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสโมสรวานรลพบุรี = Lopburi monkey club / ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค; ภาพประกอบโดย รัตนา อัตถากร.
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ บุนนาค, ท่านผู้หญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2558.
เลขเรียก895.91 ม143ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลินคิด พลอยฝัน / หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา หม่อม.
เลขเรียก808.0683 ด483พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ของแผ่นดิน : หนังสือรวมกลอนสุภาพและเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไทยคม, [2552?]
เลขเรียก808.4 ม719
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา