Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy memo จดโน๊ตให้น่ารัก / Color drops ; ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล.
ชื่อผู้แต่งคัลเลอร์ ดรอป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Steps อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกNC1320 ค269 2558,808.883 ค64ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHot Secret Plam ปฏิบัติการอันตรายท้าทายหัวใจนายมือกลอง / ซันไซน ไอโก๊ะ.
ชื่อผู้แต่งซันไซน ไอโก๊ะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใสพับลิชชิ่ง, [2558].
เลขเรียก895.913 ซ141ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLOST AND FOUND ตัวตนหล่นหาย ปารากวัยหาเจอ/ ฐิตวินน์ คำเจริญ.
ชื่อผู้แต่งฐิตวินน์ คำเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก, 2558.
เลขเรียก895.918 ฐ329ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOn the road / รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไรท์เตอร์, 2558
เลขเรียกPN3355 ร-อ 2558,808.831 ร113อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSound about ไม่ได้ฟังแต่ยังได้ยิน / คิ้วต่ำ
ชื่อผู้แต่งคิ้วต่ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Her Publishing, 2558
เลขเรียกBF575.F66 ค459 2558,895.918 ค423ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnderground buleteen 18 / บรรณาธิการ รวี สิริอิสสระนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซน์ พับลิซซิ่ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกPL4200.5 อ633,895.910301 อ115 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYOUNG & WILD = เรื่องเล่าของหนุ่มสามทั้ง 7 / จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
ชื่อผู้แต่งจิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2558
เลขเรียกPL4209.3.จ646 ย62,895.91301 จ529ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน "งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล" ของวอลเตอร์ เบนยามิน / อรรถ...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
พิมพลักษณ์(17), 390 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
เลขเรียก838.91209 อ366ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน "งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรวาล" ของวอลเตอร์ เบนยามิน / อรร...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2558.
เลขเรียกPT2603.E455 อ4ก 2558,838.91209 อ366ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โ...
ชื่อผู้แต่งยุพิน โสพัฒน์
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 2558.
เลขเรียก808.4 ย246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งยุพิน โสพัฒน์
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 2558.
เลขเรียก801.1 ย246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้อนหินในรองเท้า / อนุทิน วงศ์สรรคกร.
ชื่อผู้แต่งอนุทิน วงศ์สรรคกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คัดสรร ดีมาก , 2558.
เลขเรียกZ246 อ189 2558,895.911 อ102ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอให้มีชีวิตอยู่ด้วยกัน / เคน โมริ, เขียน ; มารินา โคบายาชิ, แปล.
ชื่อผู้แต่งโมริ, เคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2558.
เลขเรียกGC220.4.J3 ม943 2558,808.8436 ม943ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา